Calendar obligatii fiscale (16-31) Ianuarie 2014 - Calendar fiscal Economist Gheorghe David Wellcome.ro
 Program Facturare  Infiintari firme
 Calendar obligatii PFA 16-31 Decembrie 2014 
Informatii - PFA II IF
Calendar fiscal - Obligatii fiscale PFA II IF
Norme de venit PFA
Legislatie PFA II IF - Noutati legislative
Coduri CAEN PFA II IF
Evidenta contabila PFA II IF
Fiscalitate PFA II IF
Declaratii PFA II IF - Termene de plata
Contributii sociale PFA II IF
Modele acte PFA II IF
Informatii PFA II IF Profesii liberale Facebook
Informatii PFA II IF Profesii liberale Google+
Publicitate        Rezervare
Subiecte noi
Forum PFA II IFCheltuieli PFA Cheltuieli Deductibile achizitia cu borderou:retinere impozit la sursa? PFA Editare Grafica si DTP Cas Obligatie plata CAS Adeverinta venit PFA pentru obtinerea vizei Cass Inchidere PFA expert contabil taxe vamale import contract incheiat cu un pfa cu aceeasi activitate Infiintare PFA, Cabinet individual de psihologie Schimbare CAEN din 6202 in 6201. Cod principal Casare produse deteriorate poprire cont salariu Concurs: C.U.I.-ul NOROCOS ! Informatii PFA II IFCalendar obligatii fiscale (16-31) Decembrie 2014Calendar obligatii fiscale (1-15) Decembrie 2014Calendar obligatii fiscale (16-30) Noiembrie 2014Calendar obligatii fiscale (1-15) Noiembrie 2014Calendar obligatii fiscale (16-31) Octombrie 2014Calendar obligatii fiscale (1-15) Octombrie 2014
Info PFA - Financiar Bancar
Banci pentru PFA
Login

Username: 
Password: 

« Înapoi «      Memorează pagina      Publicitate pe acest site      » Întreabă aici »

Calendar fiscal


Calendar obligatii fiscale (16-31) Ianuarie 2014Obligatii fiscale, efectuare plati impozite, contributii, depunere declaratii...
(PFA /II /IF /profesii liberale)

Informatii suplimentare

Termen: 20 ianuarie

1. Depunerea Declarației 301 "Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent" de către persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.
Platitorii de urmatoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuala;
b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
Reglementare: Codul Fiscal, art. 152^4 alin. (7).

Termen: 27 ianuarie

A. Efectuarea platilor

1. Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă de catre plătitorii următoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuală;
b) din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile și a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
d) obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.
Reglementare: Codul Fiscal art. 52 alin. (3)

2. Efectuarea platii contributiei de asigurari sociale conform Legii nr. 263/2010 pe luna precedenta
Contributia se plateste in baza "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" - Formular 112 cu termen lunar si plata acestor obligatii de contribuabilii care au calitatea de angajator.

B. Depunerea declaratiilor

1. Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, formular 300.
Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Atentie! Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal;

2. Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitiiintracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

3. Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna decembrie 2013, formular 390 VIES.
Reglementare:art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

4. Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna decembrie 2013 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara. 
Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011.

5. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligatiile aferente lunii decembrie 2013, formular 112.
Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012;

6. Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, formular 311.
Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) Cod Fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.
Reglementare: OPANAF nr. 418/2012;

7. Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2014 și a modului de determinare a acesteia.
Se face de catre persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedent.
Reglementare: Codul Fiscal, art. 147, alin. (9).

8. Solicitarea pro-ratei speciale  sau  comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior.
Se solicita de contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVA si persoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.
Reglementare: Codul Fiscal, art. 147, alin. (9) și (14).

9. Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010) - Formular 094
Declarația se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent și se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat și ștampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Reglementare: C.F. art. 156^1 alin. (6); OPANAF nr. 7/2010.

10. Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal - Formular 208.
Se completează de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Economiei și Finanțelor.
Reglementare: Codul Fiscal, art.77^3; Ordinul comun MEF nr. 1706/2008 și MJ nr. 1889/C/2008.

Termen: 31 ianuarie

1. Declaratia privind venitul estimat, formular 220.
Declaratia se depune de catre:
- contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază  de  norme  de  venit  și  care  în  anul  fiscal  anterior  au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real conform Codului Fiscal, art. 49 alin. (9);
- contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, conform Codului fiscal, art. 62^1 alin. (1).

2. Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii - formular 600 (OPANAF 874/2012).
Declarația se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.
Dupa depunerea declaratiei 600 se transmite de Administratia Finantelor Publice formularul 610 "Decizie de impunere privind obligații de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale pentru anul ...  (OPANAF 891/2012)".Ultima editare:
2013-12-29« Inapoi
« Înapoi «      sus      Memorează pagina      Publicitate pe acest site      » Întreabă aici »
Publicitate        Rezervare
 Lecturi Juridice - Noul Cod Civil
 Ciel Conta Liberala - Program de contabilitate in partida simpla
 Contabilitate PFA, PFI, II, BIA
 Contabilitate SC, PFA, II, ONG
 Program facturare online. Program facturare gratuit.
 Program Facturare
 Dumitrescu & Asociatii – Infiintare PFA si IF Timisoara
Promo PFA II IF     Rezervare
Margarit Ionela Expert Contabil PFA
Evidență și expertiză contabilă - profesii libere.
Parteneri
Calculator discount Avon Contabilitate Asociatie de Proprietari
 ADMINISTRATORUL SI EDITORII ACESTUI SITE NU RASPUND SUB NICIO FORMA DE INTERPRETARI, ACTIUNI, EFECTE SAU EVENIMENTE
EFECTUATE SAU SUPORTATE DE PFA / II / IF IN BAZA INFORMATIILOR CONTINUTE IN SITE !
ACEST SERVICIU ESTE OFERIT GRATUIT SI BENEVOL PENTRU A INLESNI INFORMAREA CAT MAI EXACTA A PFA.
CONTINUTUL ACESTUI SITE ESTE GRATUIT SI ARE CARACTER STRICT INFORMATIV.
© 2014 Informatii PFA ( Persoane Fizice Autorizate ) . Toate drepturile rezervate.
Administrator: Tănase N. Sorin Nicolae P.F.A.  Contact  Parteneri / Links
Înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Nr. 10833)
National Project by Wellcome.ro & WHD.
 
 
Parteneri:  cabinet avocat timisoara  cabinet avocat cluj  cabinet avocat constanta  creare site 
Informatii PFA II IF Profesii liberale - Legislatie, infiintare, inregistrare, contabilitate, declaratii, registre, cheltuieli, venituri, taxe, impozite, contributii sociale, documente justificative, forum, calendar, sondaje, director, concursuri. Informations for PFA II IF Romania. Laws, establishment, registration, accounting, statements, records, expenses, income taxes, social contributions, documents, directory, forums.