Cheltuieli deductibile - Fiscalitate Cheltuieli deductibile Consultant Adrian Turturea Wellcome.ro
Program facturare online. Program facturare gratuit.facturi-online
 Obligatii Mai 2016 
Informatii - PFA II IF
Fiscalitate PFA II IF
Calendar fiscal - Obligatii fiscale PFA II IF
Norme de venit PFA
Legislatie PFA II IF - Noutati legislative
Coduri CAEN PFA II IF
Evidenta contabila PFA II IF
Declaratii PFA II IF - Termene de plata
Contributii sociale PFA II IF
Modele acte PFA II IF
Informatii PFA II IF Profesii liberale Facebook
Informatii PFA II IF Profesii liberale Google+
Publicitate        Rezervare
facturi-online
Margarit Ionela Expert Contabil
Subiecte noi
Forum PFA II IFAi sediul PFA acasa? Noul impozit pe locuinta Comodat 1 an, cu optiunea comodatarului de a prelungi cu termene egale Schimbare Domiciliu/sediu Pfa Plafon plati Nelamurire inventariere Radiere PFA sau modificare Caen ? Comert electronic Delaratii rectificative PFA Casa de Marcat oligatia de a avea pos-uri Infiintare PFA IT (6202/6203) - diploma necesara? Info contabilitate, magazin online Autoturism cumparat pe PFA - Ce variante exista la radiera PFA-ului ? Radiere pfa obligatii anaf Factura Australia Total cheltuieli deductibile Informatii PFA II IFCalendar obligatii fiscale Iunie 2016Ghid fiscal - Declararea veniturilor realizate din Romania (Update ANAF 04.04.2016)Legea 227/2015 (Noul Cod fiscal 2016) + HG nr.1/2016 (Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal)Calendar obligatii fiscale Mai 2016Ghid fiscal - Venituri din activitati comerciale (Update ANAF 04.04.2016)Ghid fiscal - Venituri din profesii liberale (Update ANAF 04.04.2016)Calendar obligatii fiscale Aprilie 2016Declararea si plata contributiilor sociale CAS si CASS (Update ANAF 17.03.2016)Calendar obligatii fiscale Martie 2016Declaratia 392B (2016)Declaratia 392A (2016)Cum se calculeaza impozitul unei cladiri cu destinatie mixta - Exemplu de calculCum se completeaza Declaratia ITL 001 (Model 2016)Calendar obligatii fiscale Februarie 2016Norme de venit PFA 2016Declaratia 600 (2016)
« Înapoi «      Memorează pagina      Publicitate pe acest site      » Întreabă aici »

Fiscalitate  |  Cheltuieli deductibile


Cheltuieli deductibile


Deductibilitatea unor cheltuieli din activități independente la calculul impozitului pe venit.

Venitul net anual rezultat din activități independente, determinat pe baza contabilității în partida simpla potrivit Codului Fiscal, se stabilește că diferența între venitul brut și cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile conform datelor contabile.

Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor trebuie să fie efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului; să corespundă unor cheltuieli efective și să fie justificate cu documente; să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; să respecte regulile privind amortizarea.

Sunt cheltuieli deductibile:
      - cheltuielile cu achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri;
      - cheltuielile cu lucrările executate și serviciile prestate de terți, precum și cele efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări și prestarea de servicii pentru clienți;
      - chiria aferenta spațiului în care se desfășoară activitatea, cea aferenta utilajelor și altor instalații utilizate în desfășurarea activității, în baza unui contract de închiriere;
      - dobânzile aferente creditelor bancare și cheltuielile cu comisioanele și cu alte servicii bancare;
      - cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizările corporale și necorporale, inclusiv pentru stocurile deținute, precum și primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;
      - cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, când acestea reprezintă garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității independente a contribuabilului;
      - cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații, cu energia și apa;
      - cheltuielile cu transportul de bunuri și de persoane;
      - cheltuieli de natura salariala și cele reprezentând contribuțiile pentru asigurările sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și alte contribuții obligatorii pentru contribuabil și angajații acestuia;
      - cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit;
      - cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu reglementările Titlului ÎI din Codul Fiscal, precum și valoarea rămasă neamortizata a bunurilor și drepturilor amortizabile înstrăinate, determinată prin deducerea din prețul de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării și limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare;
      - cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
      - cheltuielile cu pregătirea profesională pentru contribuabili și salariații lor;
      - cheltuielile cu funcționarea și întreținerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înțelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizării în scopul afacerii;
      - cheltuielile de reclamă și publicitate care reprezintă cheltuieli efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului său serviciului în baza unui contract scris, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclamă și publicitatea se efectuează prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor și alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor.

Începând cu 1 ianuarie 2010 sunt, de asemenea, cheltuieli deductibile și cele efectuate pentru întreținerea și funcționarea spațiilor folosite pentru desfășurarea afacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe numele proprietarului, și nu pe numele contribuabilului.


LEGISLAȚIE:

Extras din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat pe baza contabilității în partidă simplă


(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
      a) să fie efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;
      b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
      c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;
      d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
      1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
      2. activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;
      3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
      4. persoane care obțin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului 3 din prezentul titlu, cu condiția impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plății de către suportator.

Extras din HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
     
Normele metodologice pentru aplicarea art. 48 din Codul fiscal


37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cum rezultă din evidențele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.
Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
      a) să fie efectuate în interesul direct al activității;
      b) să corespundă unor cheltuieli efective și să fie justificate cu documente;
      c) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
      1. cheltuielile cu achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri;
      2. cheltuielile cu lucrările executate și serviciile prestate de terți;
      3. cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări și prestarea de servicii pentru clienți;
      4. chiria aferentă spațiului în care se desfășoară activitatea, cea aferentă utilajelor și altor instalații utilizate în desfășurarea activității, în baza unui contract de închiriere;
      5. dobânzile aferente creditelor bancare;
      6. *** Abrogat;
      7. cheltuielile cu comisioanele și cu alte servicii bancare;
      8. cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizările corporale și necorporale, inclusiv pentru stocurile deținute, precum și primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;
      9. cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, când acestea reprezintă garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității independente a contribuabilului;
      10. cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații;
      11. cheltuielile cu energia și apa;
      12. cheltuielile cu transportul de bunuri și de persoane;
      13. cheltuieli de natură salarială;
      14. cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit;
      15. cheltuielile reprezentând contribuțiile pentru asigurările sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și alte contribuții obligatorii pentru contribuabil și angajații acestuia;
      16. cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu reglementările titlului ÎI din Codul fiscal, după caz;
      17. valoarea rămasă neamortizată a bunurilor și drepturilor amortizabile înstrăinate, determinată prin deducerea din prețul de cumpărare a amortizării incluse pe costuri în cursul exploatării și limitată la nivelul venitului realizat din înstrăinare;
      18. cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
      19. cheltuielile cu pregătirea profesională pentru contribuabili și salariații lor;
      20. cheltuielile ocazionate de participarea la congrese și alte întruniri cu caracter profesional;
      21. cheltuielile cu funcționarea și întreținerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înțelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;
      22. *** Abrogat;
      23. cheltuielile de delegare, detașare și deplasare, cu excepția celor reprezentând indemnizația de delegare, detașare în altă localitate, în țară și în străinătate, care este deductibilă limitat;
      24. cheltuielile de reclamă și publicitate reprezintă cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului său serviciului în baza unui contract scris, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare când reclamă și publicitatea se efectuează prin mijloace proprii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor;
      25. alte cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor.

Sunt cheltuieli deductibile și cele efectuate pentru întreținerea și funcționarea spațiilor folosite pentru desfășurarea afacerilor chiar dacă documentele sunt emise pe numele proprietarului, și nu pe numele contribuabilului.

Consultant: Expert contabil George DavidUltima editare:
2011-07-18« Inapoi
« Înapoi «      sus      Memorează pagina      Publicitate pe acest site      » Întreabă aici »
Publicitate        Rezervare
Program facturare online. Program facturare gratuit.
facturi-online
Dumitrescu & Asociatii – Infiintare PFA si IF Timisoara
Lecturi Juridice - Noul Cod Civil
Contabilitate SC, PFA, II, ONG
facturi-online
Promo PFA     Rezervare
Bunescu D. Adriana Expert Contabil, Auditor Financiar
Expert Contabil, Audit Financiar, Consultant Fiscal.
Parteneri
Contabilitate Asociatie de Proprietari Case de marcat Infiintare PFA Calculator discount Avon
Info PFA - Financiar Bancar
Banci pentru PFA
Login

Username: 
Password: 

 ADMINISTRATORUL SI EDITORII ACESTUI SITE NU RASPUND SUB NICIO FORMA DE INTERPRETARI, ACTIUNI, EFECTE SAU EVENIMENTE
EFECTUATE SAU SUPORTATE DE PFA / II / IF IN BAZA INFORMATIILOR CONTINUTE IN SITE !
ACEST SERVICIU ESTE OFERIT GRATUIT SI BENEVOL PENTRU A INLESNI INFORMAREA CAT MAI EXACTA A PFA.
CONTINUTUL ACESTUI SITE ESTE GRATUIT SI ARE CARACTER STRICT INFORMATIV.
© 2016 Informatii PFA ( Persoane Fizice Autorizate ) . Toate drepturile rezervate.
Administrator: Tănase N. Sorin Nicolae P.F.A.  Contact  Parteneri / Links
Înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Nr. 10833)
National Project by Wellcome.ro & WHD.
 
 
Parteneri:  Contabil Bucuresti  cabinet avocat cluj  cabinet avocat constanta  creare site 
Informatii PFA II IF Profesii liberale - Legislatie, infiintare, inregistrare, contabilitate, declaratii, registre, cheltuieli, venituri, taxe, impozite, contributii sociale, documente justificative, forum, calendar, sondaje, director, concursuri. Informations for PFA II IF Romania. Laws, establishment, registration, accounting, statements, records, expenses, income taxes, social contributions, documents, directory, forums.