Câte coduri CAEN poate avea PFA

Legea nr. 182/2016

pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,

a modificat modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) şi întreprinderilor familiale (IF), respectiv numărul maxim de coduri CAEN pe care acestea le pot avea în obiectul de activitate.I. Câte coduri CAEN poate avea PFA


Legea nr. 182 din 17 octombrie 2016 (Extras)

Art. 15

Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 16
(1) PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.”II. Câte coduri CAEN poate avea II


Legea nr. 182 din 17 octombrie 2016 (Extras)

Art. 21

Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 24
(1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.”Legea este în vigoare din 16 ianuarie 2017.


Notă:

PFA/II înființate până în 17 ianuarie 2017, care aveau incluse în obiectul de activitate un număr de coduri CAEN mai mare decât 5/10 clase de activităţi, au trebuit să își modifice obiectul de activitate până în 17 ianuarie 2019, altfel au fost radiate din oficiu.

Modificarea mențiunilor și emiterea noilor certificate de înregistrare s-a realizat de Oficiul Registrului Comerţului cu titlu gratuit.Câte coduri CAEN poate avea

o Persoană Fizică Autorizată (PFA) / o Întreprindere Individuală (II)

Câte coduri CAEN poate avea o Persoană Fizică Autorizată (PFA) / o Întreprindere Individuală (II)
Câte coduri CAEN poate avea PFA publicat: 2024-02-29T08:41:49+02:00, actualizat: 2024-02-29T09:21:27+02:00 by Informaţii PFA