Câte coduri CAEN poate avea PFA?

Legea nr. 182/2016

pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,

a modificat modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) şi întreprinderilor familiale (IF), respectiv numărul maxim de coduri CAEN pe care acestea le pot avea în obiectul de activitate.

Legea nr. 182/2016 (Extras)


15. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 16
(1) PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.”

Câte coduri CAEN poate avea PFA?

21. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 24
(1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.”

Lege in vigoare din 16 ianuarie 2017.

Notă:

PFA/II înființate până în 17 ianuarie 2017, care aveau incluse în obiectul de activitate un număr de coduri CAEN mai mare decât 5/10 clase de activităţi, au trebuit să își modifice obiectul de activitate până în 17 ianuarie 2019, altfel au fost radiate din oficiu.

Modificarea mențiunilor și emiterea noilor certificate de înregistrare s-a realizat de oficiul registrului comerţului cu titlu gratuit.


Câte coduri CAEN poate avea PFA? publicat: 2022-02-09T08:41:49+02:00, actualizat: 2022-02-09T09:30:42+02:00 by Informaţii PFA