Codul economic – Impozitul pe venitul global

PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018-2020

prevede printre altele:

Includerea tuturor legilor care vizează domeniul economic într-un pachet legislativ unitar… Codul legislativ va purta numele “Codul Economic al României” și va cuprinde Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală, Legea de Înființare a Societăților Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale și toate celelalte legi cu caracter economic.

Vom analiza oportunitatea reintroducerii impozitului pe venitul global (IVG) la nivelul persoanei fizice…  În cadrul acestui impozit, veniturile mai mici de 2.000 lei/luna vor fi scutite și, totodată, se vor introduce mai multe deduceri care să încurajeze economisirea, investițiile și creșterea standardelor de sănătate și educație pentru populație…

Ce va urma, vom actualiza aici…

Codul economic - Impozitul pe venitul global

Sa ne aducem doar aminte de ceea ce se propunea în 2017…

PROIECT: De la 1 ianuarie 2018, cota de 16% aplicabilă în prezent veniturilor din salarii, din activități independente, chirii sau alte venituri impozabile va ajunge la 10% și se va aplica tuturor veniturilor obținute de o persoană.

Codul economic 2018 – Impozitul pe venitul global

PROIECT MFC (UPDATE: ce apare nou, ce se schimbă, pe scurt…)

– apare Codul Economic care va include Codul Fiscal.

– impozitul pe venit va fi transformat în impozit pe venituri globale.

– apare conceptul referitor la administrarea impozitului pe venit, prin globalizare anuală pentru fiecare gospodărie.

– persoanele fizice autorizate (PFA) vor determina venitul net anual prin deducerea din venitul brut anual a unei cote forfetare de cheltuieli și vor fi impozitate la fel ca gospodăriile.

– PFA-urile nu vor mai avea nicio obligație ce ține de evidența contabilă.

– angajatorii nu vor mai reține și achita impozitul pe venit pentru salariați.

– angajatorii vor elibera salariaţilor, un document din care să reiasă venitul net realizat în anul anterior.

– veniturile lunare mai mici de 2000 lei pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente nu vor fi impozitate.

– pentru diferența care depășește 2000 lei/lună, pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente, impozitul va fi de 10%.

– impozitul va fi achitat o singură dată pentru întreg anul anterior.

– contribuabilul va trebui să declare ce alte venituri a obținut în plus si va putea să scadă din baza impozabilă cheltuielile personale sau ale familiei sale.

– declarația de venit global se va completa în numele membrilor unei gospodării de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria respectivă.

– consultanții fiscali vor fi plătiți de stat.

– și PFA-urile vor beneficia de asistență din partea consultanților fiscali.

– impozitul pe veniturile globale se va aplica de la 1 ianuarie 2018.

– prima plată a impozitului se va face în prima parte a anului 2019.

– impozitul anual se va plăti în două tranșe: jumătate la momentul depunerii declarației de venit global și jumătate în maximum 60 de zile de la depunerea documentului.

– și PFA-urile vor beneficia de asistență din partea consultanților fiscali.

– impozitul pe veniturile globale se va aplica de la 1 ianuarie 2018.

– prima plată a impozitului se va face în prima parte a anului 2019.

– impozitul anual se va plăti în două tranșe: jumătate la momentul depunerii declarației de venit global și jumătate în maximum 60 de zile de la depunerea documentului.

Ultima editare: 2017-04-21


Aşa arătau noutăţile din aprilie 2017 privind Codul economic si Impozitul pe venitul global, abandonate oarecum ulterior. În 2018 ideile se reiau… După dezbatere şi legiferare, noutăţile le veţi găsi iarăşi aici.


Codul economic – Impozitul pe venitul global publicat: 2018-01-30T07:14:12+02:00, actualizat: 2018-01-30T09:07:32+02:00 by Informaţii PFA