Codul fiscal 2017 + Normele metodologice

Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2017

(Actualizat în data de 22.09.2017)

TITLUL I – Dispoziții generale
TITLUL II – Impozitul pe profit
TITLUL III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

TITLUL IV – Impozitul pe venit
TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii
TITLUL VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Codul fiscal 2017 + Normele metodologice

TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată
TITLUL VIII – Accize și alte taxe speciale
TITLUL IX – Impozite și taxe locale
TITLUL X – Impozitul pe construcții
TITLUL XI – Dispoziții finale

Codul fiscal 2017 + Normele metodologice

Codul fiscal 2017 + Normele metodologice

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ultima actualizare : Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 din 30 august 2017

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016,
ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 284 din 27 aprilie 2017

precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal
emise până la data de 27 octombrie 2017.


Codul fiscal 2017 + Normele metodologice publicat: 2017-09-23T18:40:58+00:00, actualizat: 2017-11-20T17:35:52+00:00 by Informaţii PFA