Codul fiscal 2019 + Normele metodologice (Update)

Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2019

Ultima actualizare ANAF: 08 februarie 2019.

TITLUL I – Dispoziții generale
TITLUL II – Impozitul pe profit
TITLUL III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

TITLUL IV – Impozitul pe venit
TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii
TITLUL VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Codul fiscal 2019 + Normele metodologice

TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată
TITLUL VIII – Accize și alte taxe speciale
TITLUL IX – Impozite și taxe locale
TITLUL X – Impozitul pe construcții
TITLUL XI – Dispoziții finale

Codul fiscal 2019 + Normele metodologice (Update)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ultima actualizare : Legea nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016,
ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 874 din 9 noiembrie 2018

precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal
emise până la data de 1 februarie 2019.

Codul fiscal 2019 + Normele metodologice (Actualizat în 08 februarie 2019)


Codul fiscal 2019 + Normele metodologice (Update) publicat: 2019-02-12T07:23:16+00:00, actualizat: 2019-02-12T08:27:07+00:00 by Informaţii PFA