Codul fiscal 2022 + Normele metodologice (Update)

Codul fiscal cu Normele de aplicare

Ultima actualizare ANAF: 03 ianuarie 2022.

TITLUL I – Dispoziții generale
TITLUL II – Impozitul pe profit
TITLUL III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

TITLUL IV – Impozitul pe venit
TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii
TITLUL VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Codul fiscal 2022 + Normele metodologice (Update)

TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată
TITLUL VIII – Accize și alte taxe speciale
TITLUL IX – Impozite și taxe locale
TITLUL X – Impozitul pe construcții
TITLUL XI – Dispoziții finale

Codul fiscal 2022 + Normele metodologice (Update)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ultima actualizare : Legea nr. 322 din 29 decembrie 2021

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016,
ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 928 din 1 septembrie 2021

precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal
emise până la data de 01 septembrie 2021

Codul fiscal 2022 + Normele metodologice (Actualizat în 03 ianuarie 2022)


Codul fiscal 2022 + Normele metodologice (Update) publicat: 2022-01-11T08:23:16+02:00, actualizat: 2022-01-11T10:02:44+02:00 by Informaţii PFA