Codul fiscal 2023 + Normele metodologice (Update)

Codul fiscal cu Normele de aplicare

Ultima actualizare: 03 ianuarie 2023.

TITLUL I – Dispoziții generale (art. 1 – 12)
TITLUL II – Impozitul pe profit
TITLUL III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

TITLUL IV – Impozitul pe venit
TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii
TITLUL VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Codul fiscal 2023 + Normele metodologice (Update)

TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată
TITLUL VIII – Accize și alte taxe speciale
TITLUL IX – Impozite și taxe locale
TITLUL X – Impozitul pe construcții
TITLUL XI – Dispoziții finale

Codul fiscal 2023 + Normele metodologice (Update)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ultima actualizare: Legea nr. 370/2022

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016,
ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 1106 din 7 septembrie 2022

Codul fiscal 2023 + Normele metodologice (Actualizat în 03 ianuarie 2023)


Codul fiscal 2023 + Normele metodologice (Update) publicat: 2023-01-10T15:23:16+02:00, actualizat: 2023-01-10T16:52:39+02:00 by Informaţii PFA