Coduri CAEN 2017

Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor

CPSA

conform Ordinului INS 605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008

Ordinul preşedintelui Institutului Național de Statistică nr. 605 din 15 octombrie 2008 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităților ‐ CPSA
publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008.

Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.696/93 al Consiliului.

CPSA CAEN 2017

În vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.

Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA, conform Ordinului INS 605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008

CAEN

Codurile CAEN conform Ordinului INS 337/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 3 mai 2007


Coduri CAEN 2017 publicat: 2017-01-03T09:28:00+00:00, actualizat: 2017-11-20T09:52:02+00:00 by Informaţii PFA