Contribuţiile sociale şi impozitul datorat pentru activităţi independente (Răspunsuri ANAF)

Extras din sesiunea de asistenţă şi îndrumare online ANAF (via Facebook; data sesiunii: Ianuarie 2018), cu subiectul:

Contribuţii sociale şi impozit datorat pentru activităţi independente începând cu 1 ianuarie 2018

Î: Dacă sunt şi salariat şi obţin şi venituri din activităţi independente, ce obligaţii declarative am pentru 2018? Veniturile sunt sub plafon.
R(ANAF): Dacă veniturile realizate în anul 2017 din activităţi independente, din una sau mai multe surse cumulate, sunt sub plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, nu aveţi nicio obligaţie declarativă în anul 2018. Pentru veniturile din salarii nu aveţi obligaţii declarative.

Î: În ce situaţie un PFA este obligat să depună declaraţia 600 în anul 2018 şi până la ce dată?
R(ANAF): Persoanele fizice autorizate care realizează în anul precedent venituri care depăşesc plafonul de 12
salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sunt obligate să depună, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc contribuţiile sociale, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile.

Î: Dacă în 2017 veniturile din activităţi independente au fost sub 1900 lei lunar, pentru 2018 mai datorez CAS?
R(ANAF): Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează contribuţia de asigurări sociale dacă venitul net realizat în anul precedent raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia.
Î: Sau e opţional?
R(ANAF): Chiar dacă venitul dumneavoastră este sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege, puteţi opta pentru plata CAS.

Î: Pentru un PFA cu normă de venit care are şi calitatea de salariat (norma se înjumătăţeşte), mai este obligat să depună declaraţia 600 şi să plătească CAS şi CASS?
R(ANAF): Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, datorează contribuţia de asigurări sociale dacă valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor („norma înjumătăţită”) este cel puţîn egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia.
Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorează contribuţia dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din categoriile prevăzute la art. 155 alin. (2).
Persoanele fizice menţionate mai sus au obligaţia depunerii Declaraţiei până la data de 31 ianuarie 2018.

Î: Salariat cu venit de peste 1900 lei. În acelaşi timp desfăşor şi o activitate independentă a
cărui profit net estimat este inferior plafonului de 12 salarii minime pe economie. În 2018 voi plăti şi pentru activitatea economică contribuţia la sănătate?

R(ANAF): În cazul în care continuaţi să desfăşuraţi o activitate independentă şi anul 2018, iar venitul lunar realizat în anul 2017, este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, nu aveţi obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Doar dacă începeţi o activitate independentă în anul 2018 se va lua în considerare venitul estimat în 2018.

Î: Pentru un PFA care nu desfăşoară activitate în 2018 (venituri 0), iar titularul nu are calitate de salariat, se plăteşte CASS la nivelul salariului minim brut?
R(ANAF): În situaţia în care nu aţi declarat încetarea sau suspendarea activităţii şi în anul percendent aţi realizat venituri peste plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, în anul 2018 datoraţi CASS.

Răspunsuri ANAF despre Declaraţia 200

Î: Dacă se realizează anual venituri din activităţi independente de 30.000 lei şi venituri din dividende de 35.000 lei, se datorează CASS pentru fiecare sursă de venit sau se plăteşte o singură dată suma de 2.280 lei pe an?
R(ANAF): În cazul prezentat de dvs., contribuţia de asigurări sociale de sănătate, nu se datorează pentru fiecare
categorie de venit, pentru această contribuţie, baza lunară de calcul fiind salariul de bază minim brut pe ţară.

Î: PFA impozitat în anul 2017 la norma de venit (16.500 ron/an), cu obligaţia de a plăti CAS/CASS (au fost depuse declaraţiile 220 şi 600 în 2017 – anul începerii activităţii). Acest PFA trece în 2018 la sistem real (venit estimat 16.800 ron/an), fără obligaţia şi fără dorinţa de a opta pentru plata CAS/CASS. Ce declaraţii se depun în acest sens?
R(ANAF): Trebuie să depuneţi până la 31 ianuarie 2018 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” – Formularul 220, pentru a opta pentru trecerea de la impunerea pe bază de norme de venit la impunerea în sistem real.

Î: Din 2018 declaraţiile 200 şi 220 se depun online cu semnătură electronică său şi pe suport hârtie?
R(ANAF): Ca şi în anul 2017, în anul 2018 formularele 200 şi 220 pot fi depuse on-line sau pe suport hârtie. În cazul în care optaţi pentru depunerea on-line nu mai este necesară depunerea acestora şi în format hârtie.

Î: Dacă sunt salariat şi obţin venituri şi ca PFA, trebuie să plătesc contribuţii şi pentru veniturile obţinute pe PFA? Nu este dublă impozitare?
R(ANAF): Da, se plătesc contribuţii pentru ambele categorii de venituri. Nu este o dublă impozitare deoarece
contribuţiile se stabilesc diferit pentru fiecare categorie de venit.

Î: Pentru un avocat trebuie să depun declaraţia 600 privind contribuţia CASS raportat la 1900*12 = 22800 lei, la acest nivel va plăti cota de 10% de CASS?
R(ANAF): Da, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, depun Declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar referitor la CASS, în funcţie de venitul realizat în anul precedent raportat la 1900 lei x 12 luni, acest nivel fiind luat în calcul în vederea stabilirii obligaţiei de plată a CASS.

Î: Un avocat care este asigurat în sistem propriu de pensii depune D600?
R(ANAF): Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale nu datorează CAS pentru veniturile obținute din activități independente și deci nu depun declarația 600.
Î: Cred că se depune doar pt sanatate!
R(ANAF): Da, D600 se depune în situaţia menţionată pentru obligaţia plăţii CASS.

Î: Care este suma maximă pe care o poate câştiga în 2017 un pensionar din activităţi independente pentru a NU avea obligaţii de plată privind CAS/CASS pentru aceste venituri?
R(ANAF): În anul 2018, pentru veniturile din activităţi independente persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţie de asigurări sociale (CAS), indiferent de venitul realizat în 2017. În ceea ce priveşte CASS, în cazul în care veniturile anulale realizate în anul 2017 sunt cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute, se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS).


Contribuţiile sociale şi impozitul datorat pentru activităţi independente (Răspunsuri ANAF) publicat: 2018-01-16T08:13:15+00:00, actualizat: 2018-01-16T10:03:49+00:00 by Informaţii PFA