Declararea şi plata contribuţiilor sociale CAS şi CASS

Ghid privind Contribuţiile sociale (CAS şi CASS) datorate de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri.

I. CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

1. Contribuabilii la sistemul public de pensii şi veniturile din activităţi independente supuse contribuţiei de asigurări sociale

2. Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

3. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit

4. Declararea, plata şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente

II. CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

1. Contribuabilii – persoane fizice la sistemul de asigurări sociale de sănătate

2. Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate

3. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor

4. Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor

5. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse

6. Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse

7. Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017

8. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul în care persoanele fizice nu realizează venituri

8.1. Înregistrarea în evidenţă fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri

8.2. Depunerea declaraţiei

8.3. Stabilirea şi plata contribuţiei

8.4. Scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri.

Declararea şi plata contribuţiilor sociale CAS şi CASS

III. CONTRIBUŢIILE SOCIALE OBLIGATORII DATORATE DE PERSOANELE FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, ATÂT ÎN ROMÂNIA, CÂT ŞI PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE, AL UNUI STAT MEMBRU AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU AL CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE

1. Contribuţiile sociale obligatorii datorate în România

2. Înregistrarea în evidenţa fiscală

3. Baza de calcul

IV. UNDE SE ACHITĂ CONTRIBUŢIILE SOCIALE OBLIGATORII

V. CUM SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ghid privind contributiile sociale CAS si CASS
datorate de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri, precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri.
(Actualizat ANAF în data de 17.03.2016)


Declararea şi plata contribuţiilor sociale CAS şi CASS publicat: 2016-03-22T13:11:37+00:00, actualizat: 2018-01-11T09:25:28+00:00 by Informaţii PFA