Declaraţia 220 (2017)

Declarație privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 3622/2015).

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; activităţi agricole impuse în sistem real; silvicultură şi piscicultură.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum şi pentru recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit.

Declaraţia 220 (2017)

Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Declaraţia se depune în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Adresa unitatii fiscale din zona dvs. …

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro

Formular Declaratia 220 (OPANAF 3622/2015)Formular original ANAF


Declaraţia 220 (2017) publicat: 2017-01-18T17:15:19+00:00, actualizat: 2017-11-19T19:29:44+00:00 by Informaţii PFA