Declaraţia 390 VIES (2024)

1. Ce este Declaraţia 390

Declaratia 390 este o declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare.

Declaraţia 390 = D390 = Formularul 390 VIES.2. Cine trebuie să depună Declaraţia 390

Declaraţia recapitulativă 390 se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.


3. Când se depune Declaraţia 390

Declaraţia recapitulativă 390 se depune:

a) lunar (numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei);

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.4. Pentru ce operaţiuni se depune Declaraţia 390

a) livrări intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal;

b) livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T;

c) prestări de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;d) achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile;

e) achiziţii de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;

f) livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal.


5. De unde se descarcă Declaraţia 390 (2024)

Declaraţia recapitulativă 390 privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare se descarcă de aici:

Declaraţia 390 (cf. OPANAF nr. 705/11.03.2020) – PDF (soft A) – Formular original ANAF6. Cum şi unde se depune Declaraţia 390 (2024)

Declaraţia recapitulativă 390 se depune astfel:

a) se introduce stick-ul cu semnătura digitală în PC/laptop;

b) se accesează site-ul e-guvernare;

c) se apasă butonul din dreapta sus: Depunere declaraţii ANAF (autentificare cu certificat digital).Declaraţia recapitulativă 390 VIES

Declaraţia recapitulativă 390 VIES
Declaraţia 390 VIES (2024) publicat: 2024-07-09T10:26:49+03:00, actualizat: 2024-07-09T10:54:30+03:00 by Informaţii PFA