Declaraţia 392A (2017-2019)

Declaraţia 392A

392A – Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 522/2016)

Depunerea declarației 392A

Depunerea declarației 392A a fost suspendată pentru trei ani, până la data de 31.12.2019.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar – fiscal

Titlul VII – ”Taxa pe valoarea adăugată”

5. Se suspendă, până la data de 31 decembrie 2019, obligația depunerii declarațiilor informative (cod 392A, 392B și 393) prevăzute art. 324 alin. (4), (5) și (6) din Codul fiscal, în scopul reducerii sarcinilor administrative care revin persoanelor impozabile, având în vedere că există surse alternative credibile agreate de Comisia Europeană pentru a calcula Baza TVA pentru resursele proprii ale bugetului UE.

Declaraţia 392A (2017-2019)

Cine depunea Declaraţia 392A?

Până în anul 2016, inclusiv, Declaraţia 392A s-a completat de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depunea acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată era inferioară sumei de 220.000 lei.

Declaraţia 392A se depunea la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depunea în format electronic, însoțită de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.

Depunerea declarației 392A a fost suspendată pentru trei ani, până la data de 31.12.2019.


Declaraţia 392A (2017-2019) publicat: 2019-01-07T07:11:01+02:00, actualizat: 2019-01-07T08:18:09+02:00 by Informaţii PFA