Declaraţia 392A / 392B (2024)

Declaraţia 392

392A – Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 522/2016)
(pentru persoane înregistrate în scopuri de TVA)392B – Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 522/2016)
(pentru persoane neînregistrate în scopuri de TVA)


Depunerea declarației 392(A/B)

Depunerea declarației 392A/392B a fost suspendată pentru 3 ani [2024-2026], până la data de 31.12.2026, conform O.U.G. nr. 115/2023.

Articolul LXII
Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2024 și până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv.Depunerea declarației a mai fost suspendată în anul [2023], conform O.U.G. nr. 168/2022.

Depunerea declarației a mai fost suspendată în perioada [2020-2022], conform O.G. nr. 6/2020.

Depunerea declaraţiei a mai fost suspendată în perioada [2017-2019], conform O.U.G. nr. 84/2016, „în scopul reducerii sarcinilor administrative care revin persoanelor impozabile, având în vedere că există surse alternative credibile agreate de Comisia Europeană pentru a calcula Baza TVA pentru resursele proprii ale bugetului UE.”


Cine depunea Declaraţia 392A

Până în anul 2016, inclusiv, Declaraţia 392A s-a completat de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depunea acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată era inferioară sumei de 220.000 lei.Declaraţia 392A se depunea la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depunea în format electronic, însoțită de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.

Depunerea declarației 392A a fost suspendată pentru 3 ani, până la data de 31.12.2026.


Cine depunea Declaraţia 392B

Până în anul 2016, inclusiv, Declaraţia 392B s-a completat de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depunea acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, era inferioară sumei de 220.000 lei.Declaraţia 392B se depunea la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depunea, în format electronic, însoțită de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.

Depunerea declarației 392B a fost suspendată pentru 3 ani, până la data de 31.12.2026.


Declaraţia 392A / 392B (2024)

Declaraţia 392A / 392B (2024)
Declaraţia 392A / 392B (2024) publicat: 2024-02-06T10:11:01+02:00, actualizat: 2024-07-09T10:55:54+03:00 by Informaţii PFA