Declaraţia 392B (2017-2019)

Declaraţia 392B

392B – Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 522/2016)

Depunerea declarației 392B

Depunerea declarației 392B a fost suspendată pentru trei ani.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar – fiscal

Declaraţia 392B (2017-2019)

Titlul VII – ”Taxa pe valoarea adăugată”

5. Se suspendă, până la data de 31 decembrie 2019, obligația depunerii declarațiilor informative (cod 392A, 392B și 393) prevăzute art. 324 alin. (4), (5) și (6) din Codul fiscal, în scopul reducerii sarcinilor administrative care revin persoanelor impozabile, având în vedere că există surse alternative credibile agreate de Comisia Europeană pentru a calcula Baza TVA pentru resursele proprii ale bugetului UE.

Cine depunea Declaraţia 392B?

Până în anul 2016, inclusiv, Declaraţia 392B s-a completat de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depunea acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, era inferioară sumei de 220.000 lei.


Declaraţia 392B (2017-2019) publicat: 2017-01-06T08:09:59+00:00, actualizat: 2017-11-20T09:16:58+00:00 by Informaţii PFA