[Arhivă] Declaraţia 600 (2018) – Nu se mai depune!

Deşi la 21.04.2018 formularul 600 era încă prezent în SPV, acesta a fost retras din rubrica ANAF: Formulare fiscale.

ANAF a răspuns în 18.04.2018:
– „Formularul 600, a fost valabil până la modificarea Codului fiscal prin OUG 18/2018.” (n.r.: OUG 18/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 23 martie 2018)
– „Formularul 600 va fi înlocuit cu Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
– „Au fost deja sesizaţi colegii de la IT.” (n.r.: pentru eliminarea şi din SPV a formularului 600).

Aşadar, Declaraţia 600 nu se mai depune!

Vom păstra o vreme în arhivă această declaraţie doar pentru documentare retro. 

Declaraţia 600

D600 – Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (OPANAF 4140/2017).

Declarația se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuție de asigurări sociale și/sau contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, după cum urmează:

1.1. În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale:

Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prevederilor at.150, care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la art.148 alin.(2) din Codul fiscal, datorează contribuția de asigurări sociale dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art.68, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;

b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1) este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art.68;

c) valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit;

d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art.70, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art.72 și 73.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, respectiv sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări sociale. Prin excepție, acestea pot opta pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente.

Declaraţia 600 (2018)

1.2 În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate:

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor at.154, datorează contribuția dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:

a) venituri din activități independente;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr.170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art.125 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
d) venituri din investiții;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
f) venituri din alte surse.

Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

Persoanele fizice obligate la plata contribuției de asigurări sociale şi/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun declarația la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Deşi la 21.04.2018 formularul 600 era încă prezent în SPV, acesta a fost retras din rubrica ANAF: Formulare fiscale.

ANAF a răspuns în 18.04.2018:
– „Formularul 600, a fost valabil până la modificarea Codului fiscal prin OUG 18/2018.” (n.r.: OUG 18/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 23 martie 2018)
– „Formularul 600 va fi înlocuit cu Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
– „Au fost deja sesizaţi colegii de la IT.” (n.r.: pentru eliminarea şi din SPV a formularului 600).

Aşadar, Declaraţia 600 nu se mai depune!

Vom păstra o vreme în arhivă această declaraţie doar pentru documentare retro. 

Declaraţia 600 (2018)

Informațiile colectate prin Declaraţia 600 sunt utilizate în procesul stabilirii și administrării contribuțiilor de asigurări sociale și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice.

Declaraţia 600 (2018) poate fi descărcată de aici: Formular Declaraţia 600 (OPANAF 4140/2017) Formular original ANAF


[Arhivă] Declaraţia 600 (2018) – Nu se mai depune! publicat: 2018-04-21T09:04:04+00:00, actualizat: 2018-04-21T10:25:28+00:00 by Informaţii PFA