[Istoric] Declaraţia Unică DU=212 (2018-2019)

Ministerul Finanțelor Publice a prezentat propunerile de simplificare a obligațiilor declarative ale persoanelor fizice, respectiv Noul mecanism fiscal privind Impozitul pe venit, CAS şi CASS.

Ultimul Update: 29.03.2018

Iată principalele noutăţi şi modificări:

Declaraţia Unică

Contribuabilii vor depune o singură declaraţie în loc de şapte: Declaraţia Unică.

Declaraţiile comasate în Declaraţia Unică sunt:
– D200 – veniturile realizate din România
– D201 – veniturile realizate din străinătate
– D220 – venitul estimat/norma de venit
– D221 – norme de venit – agricultură
– D600 – venitul bază pentru CAS
– D604 – stabilire CASS persoane fără venit
– D605 – stopare CASS persoane fără venit

Termenul de depunere

Un singur termen de depunere în loc de două ca până acum.

Pentru anul 2018, de „trecere”, termenul de depunere este: 15 iulie 2018 (definitivare an fiscal 2017 și estimare 2018).

Începând cu 2019, termenul de depunere este: 15 martie (definitivare an fiscal precedent și estimare an curent).

Vor fi eliminate vechile termene de depunere:
– 31 ianuarie
– 25 mai.

Depunerea declaraţiei

Începând cu anul 2019, Declaraţia Unică se va depune doar online:

prin SPV (se folosește sistemul de identificare prin utilizator și parolă)
prin e-guvernare (semnătură electronică bazată pe certificat calificat).

Pentru 2018 se mai acceptă depunerea pe suport de hârtie.

Termenul de plată

Un singur termen de plată, în loc de cinci, o singură scadență.

Noul termen de plată (scadenţă) va fi: 15 martie al anului următor celui în care se realizează veniturile.

Vechile termene de plată vor fi eliminate:
– 4 plăți anticipate (Decizie de impunere ANAF):
– – 25 martie
– – 25 iunie
– – 25 septembrie
– – 21 decembrie
– Plată regularizare an impozit pe venit, CAS și CASS (Decizie de impunere ANAF):
– – 60 de zile de la comunicarea deciziilor de impunere.

Bonificaţie

Pentru 2018 se pot acorda bonificaţii. De exemplu bonificaţia maximă este de -10% dacă Declarația unică se depune online până la 15 iulie 2018, iar obligațiile fiscale datorate sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018. Reducerea se aplică atât pentru impozit cât şi pentru contribuţiile sociale.

Libera alegere

Contribuabilul poate efectua plăți oricând în cursul anului. Acesta va putea utiliza resursele financiare în cursul anului, în funcție de necesitățile proprii – necondiționat de existența unor sume și termene de plată fixe.

Declaraţia Unică (2018-2019)

Impozitul pe venit

Se abandonează vechiul sistem de plăți anticipate, cu definitivare în anul următor (stabilite de ANAF prin decizii de impunere).

Se trece la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin Declarația unică).

Autoimpunere: – An curent
Impozitul pe venit pentru anul curent se stabileşte prin Declarația unică de catre contribuabil, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza in anul curent. Plăţile de impozit se efectuează oricând până la scadență (15 martie anul următor).

Definitivare Impozit pe venit pentru an curent, în anul următor
Se stabileşte prin Declarația unică depusă până la 15 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat în anul precedent. Diferențele în plus (de plată) se plătesc până la 15 martie. Diferenţele în minus (de restituit) se restituie/compensează conform Codului de procedură fiscală.

Contribuţia CAS

Se abandonează sistemul de stabilire a CAS de către ANAF prin decizii de impunere.

Se trece la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin Declarația unică).

– Dacă venitul net estimat pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datorează CAS la un venit ales, dar nu mai
mic decât nivelul salariul minim brut pe țară…
– Dacă venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu datorează CAS conform Codului fiscal (se
poate asigura facultativ la CNPP).

Autoimpunere: – An curent
CAS se stabilește prin Declarația unică de catre contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales. Plăţile de CAS se efectuează oricând până la scadență (15 martie anul următor).

Definitivare CAS an curent, în anul următor
Se stabileşte prin Declarația unică depusă până la 15 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales (în cazul în care venitul realizat ≥ 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub
22.800 lei). Termenul de plată este 15 martie, data depunerii Declarației unice.

Contribuţia CASS

Se abandonează sistemul de stabilire a CASS de către ANAF prin decizii de impunere.

Se trece la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin Declarația unică).

– Dacă venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datorează CASS (în prezent la nivelul salariului minim)
– Dacă venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent < 22.800 lei – nu datorează CASS, însă persoana fizica poate opta pentru plata CASS astfel:
– – dacă își exercită opțiunea prin Declarația unică până la termenul de depunere, plăteşte CASS la 6 salarii minime și este asigurat 12 luni.
– – dacă îşi exercită opţiunea prin Declarația unică după termenul de depunere plăteşte CASS la 12 salarii minime și este asigurat 12 luni.
Plăţile de CASS se efectuează oricând până la scadență (15 martie anul următor).

Pentru anul 2018, până la termenul de depunere a declaratiei unice, respectiv 15 iulie 2018, se reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din activități independente își păstrează calitatea de asigurat

Propunerile de simplificare a obligațiilor declarative ale persoanelor fizice, prezentate de Ministerul Finanțelor Publice

Prezentarea noului mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS
Declarația în formă scurtă
Declarația în formă extinsă

Transparenţa decizională MFP (Update 09.03.2018)

Proiect Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative (versiune actualizată) – publicat în data de 09.03.2018
Nota de fundamentare

Ordonanţa Guvernului a fost adoptată! (Update 15.03.2018)

Guvernul a adoptat OUG care introduce Declaraţia unică.

Potrivit Ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru cei care au depus deja Declaraţia 600 va mai exista obligaţia sa depună şi Declaraţia unică, pentru ca Fiscul sa aibă toate informaţiile necesare legate de venituri pentru calculul impozitului, daca acestea nu au fost furnizate.

Documentul urmează să apară în Monitorul Oficial.

Ordonanţa Guvernului a fost publicata in M.O.! (Update 23.03.2018)

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018

Modelul și instrucțiunile Declarației Unice (DU) trebuie stabilite prin ordin al Fiscului până pe 22 aprilie 2018.

Proiect ANAF – Declaraţia 212 (Update 27.03.2018)

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Ordin Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

Declaraţia unică 212 ANAF (Update 29.03.2018/Încheiere istoric)

Conform declarațiilor ministrului finanțelor, Eugen Teodorovici, versiunea electronică a formularului 212, ce va fi folosită efectiv pentru transmiterea online, va fi finalizată pe 16 mai 2018.

Versiunea Declaraţiei D212 pe suport de hârtie se află deja pe site-ul ANAF, Ordinul de aprobare nr. 888 fiind publicat în Monitorul Oficial în 29 martie 2018.


[Istoric] Declaraţia Unică DU=212 (2018-2019) publicat: 2018-04-15T20:51:39+00:00, actualizat: 2018-04-15T21:07:19+00:00 by Informaţii PFA