[Update] Declaraţia unică (2018) [Declaraţie fără număr de identificare; fosta D212]

Declaraţia Unică

Declarație unică (DU) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 888/2018; OPANAF 1155/2018).

[Conform OPANAF 1155/2018, D212 a devenit Declaraţie fără număr de identificare]

Declaraţia unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de depunere a Declarației unice

1. Declarația se depune până la data de 15 iulie 2018 31 iulie 2018 (cf. OUG 63/2018), inclusiv, de către persoanele fizice care au
obligația:
– declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Declaraţia unică (2018) [D212 devine Declaraţie fără număr de identificare]

Rectificarea declarației unice

3.1. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuțele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind veniturile realizate în anul 2017” și/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”, după caz).

3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

3.4. Declarația rectificativă se utilizează pentru:
corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;
modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pe anul 2018;
– corectarea altor informații prevăzute de formular.

3.5. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere.

Declaraţia unică (Declaraţie fără număr de identificare, 2018)

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual, e-guvernare.ro) sau în format hârtie la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire).

Declaraţia unică (2018) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi descărcată de aici: Formular Declaraţie unică (OPANAF 888/2018; OPANAF 1155/2018) – Formular original ANAF

Depunerea online a Declaraţiei unice se face accesând SPV Spaţiul privat virtual ANAF

Începând cu 13.07.2018 din SPV veţi fi redirectat către noua adresă unde puteţi depune Declaraţia unică. Dacă nu vă descurcaţi, puteţi depune declaraţia direct de aici dacă se utilizează numele de utilizator și parola contului personal din Spațiul Privat Virtual. – Conform comunicatului ANAF


[Update] Declaraţia unică (2018) [Declaraţie fără număr de identificare; fosta D212] publicat: 2018-07-19T07:04:34+00:00, actualizat: 2018-07-19T08:51:02+00:00 by Informaţii PFA