Declaraţia unică (2019) [Update: OPANAF 1437/2019, OPANAF 1886/2019]

Declaraţia Unică

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
(cf. OPANAF 49/2019, OPANAF 1437/2019, OPANAF 1886/2019).

OPANAF 49/2019 (Extras)

Declaraţia unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de depunere a Declarației unice

1. Declarația se depune până la data de 15 martie 2019 [termen prorogat cf. OG 15/2019 până la >] 31 iulie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:
– declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Declaraţia unică (2019)

Rectificarea declarației unice

3.1. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuțele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind veniturile realizate în anul 2018” și/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019„, după caz).

3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

3.4. Declarația rectificativă se utilizează pentru:
corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;
modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pe anul 2018;
– corectarea altor informații prevăzute de formular.

3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. …

Declaraţia unică (DU – Declaraţie fără număr de identificare)

Descărcarea DU

Declaraţia unică (2019) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi descărcată de aici:
Declaraţie unică (OPANAF 49/2019) – PDF (soft A) – Formular original ANAF

Se întocmește de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

Instrucţiuni:
Se completează formularul PDF;
– După completare se validează obligatoriu formularul;
– În cazul erorilor de validare, se corectează datele înscrise şi se validează din nou;
Se salvează formularul.

Depunerea DU

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță:
– prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual (SPV);
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată;
[cf. OPANAF 1886/2019 >] în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Depunerea online a Declaraţiei unice se poate face accesând linkul următor:
Depunere Declaraţie Unică – Link direct portal ANAF (logare cu user/pass din SPV)

Instrucţiuni:
Se alege formularul prin apăsarea butonului „Alege fişier” (Browse) şi se transmite prin apăsarea butonului „Transmitere declaraţie”;
– În cazul erorii la depunere sunteţi invitat să reîncercaţi iar dacă eroarea persistă să scrieţi ANAF prin intermediul formularului unic de contact;
– Dacă depunerea se face cu succes, veţi primi index-ul de depunere;
Veţi primi pe mail informaţii despre corectitudinea depunerii.

Declaraţia unică se arhivează la dosarul contribuabilului.


Declaraţia unică (2019) [Update: OPANAF 1437/2019, OPANAF 1886/2019] publicat: 2019-07-16T06:04:34+02:00, actualizat: 2019-07-16T08:04:41+02:00 by Informaţii PFA