Declaraţia unică (2020)

Declaraţia Unică

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
(conform OPANAF 139/2020).

OPANAF 139/2020 (Extras)

Declaraţia unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de depunere a Declarației unice

1. Declarația se depune până la data de 15 martie 2020 [termen prorogat cf. OG 6/2020 până la > 25 mai 2020] [termen prorogat cf. OG 69/2020 până la >] 30 iunie 2020 inclusiv pentru:
– stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în 2020, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
– declararea venitului realizat în 2019 şi definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale.

2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Declaraţia unică (2019)

Rectificarea Declarației unice

3.1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”, după caz).

3.3. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.

3.4. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;
modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
– stabilirea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat, precum şi a contribuţiilor sociale, potrivit art. 121 din Codul fiscal;
– corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. (…)

Declaraţia unică (DU) [formular fără număr; fost D212)

Descărcarea DU

Declaraţia unică (2020) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi descărcată de aici:
Declaraţie unică (OPANAF 139/2020) – PDF (soft A) – Formular original ANAF

Completarea DU

Se întocmește de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

Instrucţiuni:
Se completează formularul PDF;
– După completare se validează obligatoriu formularul;
– În cazul erorilor de validare, se corectează datele înscrise şi se validează din nou;
Se salvează formularul.

Depunerea DU

Declaraţia se depune astfel:
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:
– prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual (SPV);
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Depunerea DU online

Depunerea online a Declaraţiei unice se poate face accesând linkul următor:
Depunere Declaraţie Unică – Link direct portal ANAF (logare cu user/pass de la SPV)

Instrucţiuni:
Se alege formularul prin apăsarea butonului „Alege fişier” (Browse) şi se transmite prin apăsarea butonului „Transmitere formular”;
– În cazul erorii la depunere sunteţi invitat să reîncercaţi iar dacă eroarea persistă să scrieţi ANAF prin intermediul formularului unic de contact;
– Dacă depunerea se face cu succes, veţi primi index-ul de depunere;
– Veţi primi pe e-mail informaţii despre corectitudinea depunerii.

Arhivarea DU

Declaraţia unică se arhivează la dosarul contribuabilului.


Declaraţia unică (2020) publicat: 2020-05-19T09:04:34+03:00, actualizat: 2020-05-19T10:26:59+03:00 by Informaţii PFA