Declaraţia unică (2020) [Formular nou Bonificaţii]

Declaraţia Unică

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
(conform OpANAF 139/2020 şi OpANAF nr. 1107/2020).

OpANAF 139/2020 (Extras)

Declaraţia unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de depunere a Declarației unice

1. Declarația se depune până la data de 15 martie 2020 [termen prorogat cf. OG 6/2020 până la > 25 mai 2020] [termen prorogat cf. OUG 69/2020 până la >] 30 iunie 2020 inclusiv pentru:
– stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în 2020, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
– declararea venitului realizat în 2019 şi definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale.

2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Declaraţia unică (2019)

Rectificarea Declarației unice

3.1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”, după caz).

3.3. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.

3.4. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;
modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
– stabilirea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat, precum şi a contribuţiilor sociale, potrivit art. 121 din Codul fiscal;
– corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. (…)

Comunicat ANAF (06.06.2020) [cf. OpANAF nr. 1107/2020]

Dacă declaraţia unică privind venitul realizat în anul 2019 se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:
– pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau prin compensare integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;
– pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este îndeplinită condiţia privind plata, menţionată anterior, caz în care se acordă ambele bonificaţii.

De aceste bonificații pot beneficia și persoanele care:
în anul 2019, au realizat venituri pentru care au obligația depunerii numai a declaraţiei unice privind venitul estimat (Capitolul II din declaraţia unică);
au optat în anul 2019 pentru plata CAS sau a CASS.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declaraţia unică privind venitul realizat, obligaţiile de plată determinându-se prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

În cazul în care contribuabilii au depus declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la 30 iunie 2020, inclusiv, cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus.

Declaraţia unică (DU) [formular fără număr; fost D212)

Descărcarea DU

Declaraţia unică (2020) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi descărcată de aici:

Update 05.06.20 – Formular Nou pentru Bonificaţii:
Declaraţie unică (OpANAF nr. 139/2020 şi OpANAF nr. 1107/2020) – PDF (soft A) – Formular original ANAF

Completarea DU

Se întocmește de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

Instrucţiuni:
Se completează formularul PDF;
– După completare se validează obligatoriu formularul;
– În cazul erorilor de validare, se corectează datele înscrise şi se validează din nou;
Se salvează formularul.

Depunerea DU

Declaraţia se depune astfel:
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:
– prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual (SPV);
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Depunerea DU online

Depunerea online a Declaraţiei unice se poate face accesând linkul următor:
Depunere Declaraţie Unică – Link direct portal ANAF (logare cu user/pass de la SPV)

Instrucţiuni:
Se alege formularul prin apăsarea butonului „Alege fişier” (Browse) şi se transmite prin apăsarea butonului „Transmitere formular”;
– În cazul erorii la depunere sunteţi invitat să reîncercaţi iar dacă eroarea persistă să scrieţi ANAF prin intermediul formularului unic de contact;
– Dacă depunerea se face cu succes, veţi primi index-ul de depunere;
– Veţi primi pe e-mail informaţii despre corectitudinea depunerii.

Arhivarea DU

Declaraţia unică se arhivează la dosarul contribuabilului.


Declaraţia unică (2020) [Formular nou Bonificaţii] publicat: 2020-06-09T09:04:34+03:00, actualizat: 2020-06-09T11:12:51+03:00 by Informaţii PFA