Dombi Eva Expert Contabil Cluj Napoca

Dombi Eva Expert contabil / Inspector de resurse umane cu personal calificat oferă servicii complete de contabilitate, personal salarizare, la SC, PFA, II, ONG-uri, consultanţă contabilă şi fiscală, asistenţă de specialitate în timpul controalelor fiscale, certificări situaţii financiare anuale, depunerea declaraţiilor şi situaţii financiare, eliberăm factură şi chitanţă pentru serviciul prestat.

Membru Onorific
Membru Permanent
Membru Gold
Credite 208

Servicii profesionale de evidență contabilă

– Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
– Evidență analitică şi sintetică clienţi, furnizori;
– Evidență mijloace fixe, calculul amortizării;
– Elaborarea balanţei de verificare lunară;
– Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare;
– Întocmirea şi depunerea declaraţiilor pentru ANAF privind taxele, contribuţiile şi impozitele;
– Întocmirea, verificarea, semnarea şi depunerea bilanţului contabil.

Servicii de personal – salarizare

Întocmirea dosarelor de personal

– gestionarea dosarelor de personal;
– întocmirea contractelor individuale de muncă;
– întocmirea actelor adiţionale la contractul individual de muncă;
– completarea deciziilor privind executarea contractelor individuale de muncă;
– completarea transmiterea Registrului Electronic de Evidență a Salariaţilor (REVISAL);
– întocmirea adeverinţelor de salariu;
– eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi, la solicitarea angajatorului.

Calculul salariilor

– întocmirea statelor de plată pe baza pontajelor primite;
– întocmirea ordinelor de plată/listelor privind obligaţiile angajatorului către bugetul statului;
– întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal.

Dombi Eva Expert contabil Cluj Napoca

Contact Dombi Eva Expert Contabil – Cluj Napoca

Adresă: str. Ciocârliei nr. 3, bl. B, ap. 17.

Localitate: Baciu (Cluj-Napoca), judeţul Cluj.

Telefon: 0752 083 733

E-mail: evacsreni@yahoo.com

Localizare pe hartă » Expert contabil Cluj Napoca

Relaţii Dombi Eva Expert Contabil

Apelează în reţeaua Orange: Dombi Eva Expert Contabil
0752 083 733

Dombi Eva Expert Contabil Cluj Napoca publicat: 2007-08-08T06:00:17+03:00, actualizat: 2023-12-28T19:15:25+02:00 by Informaţii PFA