Eşti sau vrei să devii PFA? Ai grijă ca activitatea ta să nu fie considerată dependentă

Eşti sau vrei să devii persoană fizică autorizată (PFA)?

Este puternic recomandat să analizezi încă de la început dacă activitatea ta este cu adevărat independentă şi nu există riscul reîncadrării ei ca dependentă şi să se aplice regimul fiscal corect.

Iată ce ar trebui să ştii în acest sens.I. Ce este activitatea dependentă


Activitate dependentă = orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare generatoare de venituri.


II. Ce este activitatea independentă


Activitate independentă = orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 din cele 7 criterii de „non-dependenţă” de mai jos.III. Criteriile activităţii independente

(cf. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Cap. III, art. 7)


Criteriul 1

Persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru.


Criteriul 2

Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți.Criteriul 3

Riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea.


Criteriul 4

Activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară.Criteriul 5

Activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității.


Criteriul 6

Persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.Criteriul 7

Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.


Activitatea ta PFA trebuie să fie independentă

Activitatea ta PFA trebuie să fie independentă


IV. Ce trebuie să faci ca activitatea ta PFA

să nu fie reconsiderată ca dependentă


Dacă ai deja un PFA sau dacă vrei să renunți la statutul de salariat și să lucrezi ca persoană fizică autorizată (PFA) este bine să ţii cont de următoarele aspecte:

a) evită să prestezi servicii în mod constant pentru un client unic;

b) evită să ai un istoric de colaborare pe contract de muncă cu un beneficiar înaintea înfiinţării PFA-ului;

c) evită să ai o clauză de exclusivitate pentru a lucra doar cu o anumită companie;d) evită să stabileşti contractual o remunerație fixă;

e) evită să prestezi serviciile într-o locație pusă la dispoziție de beneficiar;

f) evită să prestezi serviciile prin utilizarea mijloacelor logistice puse la dispoziție de beneficiar;

e) evită să reglementezi contractual un program de prestare a serviciilor;

f) evită să reglementezi clauze prin care beneficiarul îţi poate controla activitatea.


V. Consecinţe în cazul reconsiderării activităţii ca dependentă


1. Consecinţe de partea PFA

În situația în care persoana fizică autorizată nu poate dovedi îndeplinirea a cel puțin patru criterii de independență în raport cu entitatea pentru care își desfășoară activitatea, activitatea acesteia, tratată de către aceasta ca fiind independentă, poate fi considerată de către organele fiscale ca fiind dependentă.Consecințele fiscale, contravenționale şi penale ale reîncadrării pot fi:

a) diferențe de impozit;

b) diferenţe de contribuții sociale;

c) penalități de întârziere și dobânzi;

d) amenzi pentru incorecta evidență contabilă și declarare;

e) pedeapsa cu închisoarea de până la 15 ani pentru infracțiunea de evaziune fiscală.2. Consecinţe de partea beneficiarului

În cazul reîncadrării unei activități drept dependentă, este posibil ca și beneficiarul activității persoanei fizice autorizate să se confrunte cu consecințele fiscale, contravenționale sau penale ale acestei reîncadrări.
Eşti sau vrei să devii PFA? Ai grijă ca activitatea ta să nu fie considerată dependentă publicat: 2023-08-25T09:53:08+03:00, actualizat: 2023-08-25T09:56:25+03:00 by Informaţii PFA