Forum

Bonificatie 10%  

 
aly_26
(@aly_26)
Membru nivel 0 Membru

Buna ziua,

Am si eu o intrebare legata de bonificatiile acordate pentru plata integrala pana la data de 15 Decembrie 2018.

Ma refer la veniturile aferente anului 2017 ( pentru 2018 mi s-a calculat automat Cf declaratiei unice si am platit deja cu bonificatia). Pentru anul 2017, cei de la trezorerie au mentionat ca nu pot acorda ei bonificatia, desi am platit din Noiembrie 2018 sumele integrale si ca ar trebui sa fac o cerere la Anaf in acest sens ( sa imi recuperez diferenta respectiv cei 10% din acele sume).

As dori un sfat legat de acest aspect.

Multumesc anticipat,

Alina

Citează
Postat : 23 februarie 2019 19:29
Admin a apreciat
Random
(@random)
Membru nivel 10 Membru

V-ati fi putut scadea singura reducerea de 10% prevazuta la art V in OUG 89 din 2018 pentru deciziile de regularizare de impozit si CAS pe 2017 emise de fisc dupa data intrarii in vigoare a OUG 89 din 2018, dar aveti in continuare dreptul la ea si in cazul in care nu v-ati scazut-o singura.

Atat pentru cei care si-au scazut-o din start, cat si pentru cei care nu si-au scazut-o, acordarea efectiva a reducerii de 10% se va face abia la 31 august 2019, conform procedurii din Ordinul 2096/2018 citat integral mai jos, cititi cu atentie tot ce scrie acolo ca sa intelegeti mecanismul.

Doar in cazul in care pana pe 31 august 2019 nu veti primi nicio instiintare privind acordarea/neacordarea reducerii/nu veti vedea reducerea acordata in spatiul privat virtual/in fisa de evidenta (la dv, care ati platit integral, reducerea de 10% va aparea pana in 31 august 2019 ca creanta, cu minus, iar la cei care au platit doar 90% din decizie, va disparea restul de 10% pana la total, care pana atunci se va vedea in continuare ca datorie), abia ulterior faceti o cerere expresa, cum scrie in paragrafele pe care vi le-am ingrosat.

Aceeasi reducere de 10% va fi valabila si pentru plata pana la 15.03.2019 in loc de 30.06.2019 a regularizarilor 630/631 de CASS pentru 2014-2017 pe care ANAF trebuie teoretic sa le emita conform OUG 89 pe 2018 pe final de februarie-inceput de martie cu termen de plata 30.06.2019 (nu se stie daca va putea si practic, eu am intrebat la ghiseu acum vreo saptamana si nu mi-au dat mari sperante, dar voi mai intreba si pe 14-15.03 daca pana atunci nu primesc nimic in spatiul privat virtual). Si pentru acelea tot asa va functiona acordarea reducerii, cum scrie in procedura, totul e sa le primim in timp util - eu, chiar daca nu le primesc in timp util, oricum mi le voi plati din proprie initiativa, pe baza calculelor mele, in speranta de a nu pierde bonificatia in caz ca ANAF mai intarzie pana la termenul maximal de 30 iunie cu deciziile.

Ordin 2096/2018

"ART. 1
Se aprobă Procedura de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată,
reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală
de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Pentru declaraţiile de venit depuse de contribuabili după data intrării în vigoare a prezentului
ordin, termenul de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 şi 2017,
precum şi a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 este de 3 zile
lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor.
(2) Pentru declaraţiile de venit depuse de contribuabili după data de 30 octombrie 2018, până la
data intrării în vigoare a prezentului ordin, termenul de emitere şi transmitere a deciziilor de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice
pentru anii fiscali 2016 şi 2017, precum şi a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele
fizice în anul 2017 este de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
ART. 3
Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din
subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Ionuţ Mişa
Bucureşti, 22 noiembrie 2018.
Nr. 2.906.
ANEXĂ
PROCEDURĂ
de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală
ART. 1
Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, organele fiscale centrale competente au emis şi au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014 - 2017. Deciziile de impunere anuală se pot emite de către organele fiscale centrale competente, fie în baza declaraţiilor iniţiale sau rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau ca urmare a unei acţiuni de inspecţie fiscală.
(2) Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificaţie
sunt următoarele:
a) impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017;
b) contribuţia individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016- 2017;
c) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014 - 2017.
(3) Valoarea bonificaţiei reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute la alin. (2). Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligaţiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice.
(4) Bonificaţia se acordă cu condiţia ca diferenţa dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală şi valoarea bonificaţiei să fie achitată integral astfel:
a) până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, în cazul impozitului pe venit şi al contribuţiei individuale de asigurări sociale;
b) până la data de 31 martie 2019 inclusiv, în cazul contribuţiei individuale de asigurări sociale de
sănătate.
(5) Bonificaţiile se acordă şi pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declaraţiilor rectificative depuse până la data de 30 iunie 2019, chiar dacă deciziile de impunere anuală sunt comunicate după această dată, dacă este respectată condiţia prevăzută la alin. (4).
(6) Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere anuală ca urmare a inspecţiei fiscale, aferente tipurilor de obligaţii fiscale şi perioadelor fiscale prevăzute la alin. (2), comunicate de organele fiscale centrale competente anterior sau ulterior datei de 30 iunie 2019, se acordă bonificaţia dacă este respectată condiţia prevăzută la alin. (4).
(7) În situaţia în care suma plătită nu acoperă sumele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), bonificaţia se acordă numai pentru sumele plătite integral aferente acelor decizii de impunere anuală care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (4).
(8) În situaţia în care persoanele fizice înregistrează şi alte obligaţii fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), sumele plătite vor stinge obligaţiile fiscale în ordinea prevăzută la art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificaţiei potrivit prezentei proceduri.

ART. 2
Procedura derulată la nivelul organelor fiscale centrale competente privind acordarea bonificaţiei
(1) Pentru acordarea bonificaţiei, organul fiscal central întocmeşte un referat prin care aprobă această facilitate pentru persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (4), cuprinse într-o listă editată automat din aplicaţia informatică.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice: codul de identificare fiscală, numele şi prenumele;
b) numărul şi data deciziei de impunere anuală prin care au fost stabilite obligaţiile fiscale de plată;
c) tipul obligaţiei fiscale;
d) perioada pentru care a fost stabilită obligaţia fiscală;
e) cuantumul obligaţiilor fiscale;
f) valoarea bonificaţiei calculată conform prevederilor art. 1 alin. (3);
g) diferenţa de plată între cuantumul prevăzut la lit. e) şi valoarea bonificaţiei prevăzută la lit. f);
h) cuantumul sumei achitate de către persoana fizică aferentă fiecărei decizii de impunere anuală;
i) data plăţii.
(3) La documentele prevăzute la alin. (1) se anexează borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale, întocmit pentru fiecare persoană fizică prevăzută în listă.
(4) Referatul prevăzut la alin. (1) şi borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale prevăzut la alin. (3) se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică de către organele fiscale centrale după efectuarea stingerilor în evidenţa fiscală până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
(6) Documentele prevăzute la alin. (4) aprobate de conducătorul organului fiscal central competent stau la baza scăderii din evidenţă fiscală a valorii bonificaţiei.
(7) După scăderea din evidenţa fiscală a valorii bonificaţiei, organul fiscal central  competent înştiinţează persoana fizică cu privire la acordarea bonificaţiei până la data de 31 august 2019, iar în cazul deciziilor de impunere anuală prevăzute la art. 1 alin. (6), în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, dacă aceasta s-a realizat după data de 30 iunie 2019.
(8) În situaţia în care, ulterior datei prevăzute la alin. (7), persoanele fizice consideră că
îndeplinesc condiţiile de acordare a bonificaţiei şi nu au fost înştiinţate în acest sens, se pot adresa organelor fiscale centrale competente în vederea acordării bonificaţiei.
(9) Organele fiscale centrale competente analizează situaţia fiscală, precum şi solicitările depuse de persoanele fizice potrivit alin. (8) şi înştiinţează persoanele cu privire la acordarea sau neacordarea bonificaţiei.
ART. 3
Dispoziţii privind modalitatea de transfer de la bugetul de stat a valorii bonificaţiei acordate la plata contribuţiei individuale de asigurări sociale

(1) Organul fiscal central competent transmite, în sistem informatic, în termen de 5 zile de la data acordării bonificaţiei, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier conţinând sumele reprezentând
valoarea bonificaţiilor acordate la plata contribuţiei individuale de asigurări sociale.
(2) Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice şi se creditează contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice.
Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fişierul îl reprezintă borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale menţionat la art. 2 alin. (4).
(3) Organul fiscal central transmite, în sistem informatic, Casei Naţionale de Pensii Publice informaţiile cu privire la contribuţiile individuale de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016 - 2017, stabilite prin deciziile de impunere anuală."

RăspundeCitează
Postat : 23 februarie 2019 20:25
aly_26 şi Admin au apreciat
aly_26
(@aly_26)
Membru nivel 0 Membru

Buna ziua,

Multumesc frumos pentru raspuns. Chiar imi este de mare ajutor .

Am vrut sa calculez singura acea bonificatie, insa cei de la trezorerie, unde am efectuat platile, au zis ca nu se poate si ca voi primi inapoi de la anaf, etc..

Ramane sa astept pana in august, dupa care merg la ei ( in caz ca nu apare nimic in spatiul virtual)

O zi placuta si mii de multumiri pentru raspuns !

Alina

RăspundeCitează
Postat : 26 februarie 2019 15:55
Admin a apreciat