Forum

Depune declaratie casa marcat  

 
AndreeaZ
(@andreeaz)
Membru nivel 0 Membru

Buna seara! 

Sunt Pfa, si am achizitionat noua casa de marcat cu jurnal electronic! As dori sa pot depune declaratiile aferente eu, neavand un contabil si fara a mai imputernici pe altcineva! Rugamintea mea este urmatoarea: cum pot obtine semnatura electronica necesara depunerii acestor declaratii(F4109 sau A4200, dupa caz), trebuie achizitionata pe CNP sau pe CUI? 

Nu am gasit pe nimeni care sa imi raspunda clar daca trebuie sa achizitionez semnatura electonica pe CUI sau CNP, si am zis sa incerc si aici pe forum!

Citează
Postat : 3 decembrie 2018 18:16
Admin a apreciat
Random
(@random)
Membru nivel 10 Membru

Certificatul de semnatura electronica se ia oricum pe CNP, dar ca sa-l puteti folosi in relatia cu ANAF pentru a depune pe site-ul e-guvernare.ro declaratiile electronice ale unui CIF (care in cazul unui PFA comercial e CUI-ul, cum e prevazut la art 72 din Codul de procedura fiscala), trebuie sa generati electronic din sectiunea relevanta de pe site-ul ANAF formularul 150, care se depune apoi si scriptic la ANAF, completat la capitolul A cu datele contribuabilului identificat prin CIF care are de depus declaratii electronice (CIF-ul de acolo poate fi CUI-ul propriului PFA sau CUI-ul altui PFA) pentru care titularul certificatului are fie calitatea de reprezentant legal, fie calitatea de imputernicit prin procura notariala.

Pentru propriul PFA nu e nevoie de nicio procura de imputernicire care sa fie anexata la formularul 150, se subintelege ca CNP-ul e reprezentantul legal al CUI-ului, doar in cazul in care vrea si alt PFA sa-si depuna declaratiile cu ajutorul certificatului dv digital luat pe CNP e nevoie de procura notariala.

Notiunea de CIF in diverse cazuri e definita la art 72 din Codul de procedura fiscala:

Cod procedura fiscala

"Art. 72 Obligaţia de înregistrare fiscală

(1) Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianți, persoane fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal."

Iar mai jos gasiti prevederile relevante din Ordinul 858/2008 in a carui anexa 3 puteti vedea si structura formularului 150 cu capitolul A - Date de identificare a contribuabilului (CIF, Denumire/Nume, prenume, Adresa) si capitolul B - Date de identificare a persoanei pentru care se solicita dreptul de utilizare a serviciului depunere declaratii online, pe baza certificatului digital calificat (CNP/NIF, Nume, prenume, Adresa de e-mail, Nr certificat digital, Autoritate emitenta). Dar oricum va va explica emitentul pasii necesari, plus ca exista instructiuni clare si pe site-ul ANAF despre inregistrarea certificatului digital prin formularul 150 electronic+scriptic (doar la prima folosire, ca la reinnoire nu se mai depune 150).

"Ordin 858/2008

Art. 7.
(1) Pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către persoanele prevăzute la art. 6, se vor efectua următoarele operaţiuni:
a) înregistrarea persoanei care deţine certificat digital calificat, împuternicită de către contribuabil pentru semnarea declaraţiilor fiscale, ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b) depunerea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, însoţit de documentul de confirmare a certificatului digital calificat, existente pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Documentul de confirmare se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare.
(2) Modelul şi conţinutul formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, precum şi conţinutul documentului de confirmare a certificatului digital calificat sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”.
Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.
(4) Cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente:
-documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;
-documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
(5) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale se anexează la cerere.
(6) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line”, existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, semnată electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, se transmite persoanei solicitante, prin poştă electronică, la adresa menţionată în cerere."

RăspundeCitează
Postat : 4 decembrie 2018 12:16
Admin a apreciat
AndreeaZ
(@andreeaz)
Membru nivel 0 Membru

Multumesc mult pentru raspuns!

Mai am o intrebare; declaratia 150 trebuie depusa neaparat unde am domiciliul fiscal(Arges) iar sediul Pfa e in  Brasov?  

 

RăspundeCitează
Postat : 4 decembrie 2018 13:02
Admin a apreciat
Random
(@random)
Membru nivel 10 Membru

"(3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat" (adica formularul 150) "se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”. Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal."

Daca n-ati inteles direct din citat, incerc sa va traduc:

Formularul 150...

-se semneaza de catre contribuabil, adica de PFA-ul trecut cu CIF si adresa la capitolul A

-se depune de catre persoana imputernicita (adica de catre cea trecuta cu CNP si adresa personala de e-mail la capitolul B, detinatoarea certificatului de semnatura electronica)

-la domiciliul fiscal al contribuabilului trecut la capitolul A, care in cazul PFA este sediul activitatii PFA.

Notiunea de domiciliu fiscal pentru fiecare tip de entitate e detaliata la art 31 din Codul de procedura fiscala pe care-l gasiti oricand in forma actualizata pe site-ul ANAF, sectiunea Legislatie (unde gasiti si Codul fiscal):

"Cod procedura fiscala

ART. 31 Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central

(1) în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înțelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

b) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală;

c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

d) pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală."

 

RăspundeCitează
Postat : 4 decembrie 2018 14:01
Admin a apreciat
Adrian Turturea
(@adrian-turturea)
Membru nivel 10 Membru

Buna ziua

D 150 se poate depune oriunde in tara, la orice administratie, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului sau al detinatorului semnaturii.

RăspundeCitează
Postat : 5 decembrie 2018 9:33