Forum

PFA si angajat norma intreaga/jumatate  

 
klaust67
(@klaust67)
Membru nivel 0 Membru

Buna ziua.

 Sunt angajat cu norma intreaga si detin un PFA sistem real, cu venit sub minim pe economie/luna, deci platesc doar impozit 10%.

 Daca la angajator voi fi nevoit sa trec la jumatate de norma, la PFA voi fi nevoit sa platesc CASS, CAS la nivel de salar minim pe economie, indiferent de venituri, sau nu? Va rog sa ma ajutati cu un sfat.

 Va multumesc.

Citează
Postat : 21 decembrie 2018 0:23
Admin a apreciat
Random
(@random)
Membru nivel 10 Membru

Daca sunteti salariat (cu norma intreaga sau fractionata) si venitul dv net pe 2018 calculat ca brut minus cheltuieli deductibile se incadreaza sub plafonul de 22800 RON calculat ca 1900x12, datorati doar impozit de 10% din net.

Daca nu sunteti salariat si venitul dv net pe 2018 e sub plafonul de 22800, datorati obligatoriu doar impozit de 10% din net si CASS injumatatit de 1140 RON pe tot anul 2018 (optional in stadiul de estimare si obligatoriu in stadiul de definitivare de la 15.03.2019), nu si CAS, dar il puteti plati optional la nivel de 5700 RON (25% din plafon) daca vreti sa acumulati punctaj suplimentar la Casa de pensii.

Daca venitul dv net e peste plafonul de 22800, indiferent daca sunteti salariat sau nu, datorati obligatoriu pe 2018 si impozit de 10% din net, si CAS de 25% din plafon, adica 5700 RON si CASS de 10% din plafon, adica 2280 RON.

RăspundeCitează
Postat : 22 decembrie 2018 13:56
Admin a apreciat
elis
 elis
(@elis)
Membru nivel 2 Membru

Am o nelamurire: este acelasi plafon de 22.800 indiferent de nr de ore de lucru? Daca am declarat program de lucru de 4 ore, inseamna ca plafonul ar trebui sa fie pentru mine 11.400 ?

RăspundeCitează
Postat : 3 ianuarie 2019 19:20
Admin a apreciat
Random
(@random)
Membru nivel 10 Membru

@elis

In primul rand, programul de lucru (cu norma intreaga de 8 ore sau fractionata) e o notiune strict legata de salariati/contracte de munca/activitati dependente de un angajator

Pentru un PFA (care desfasoara activitati independente, nu dependente de un angajator) nu exista notiunea de ore/program de lucru (adica exista, dar nu sunt impuse de un angajator, ci liber alese).

Cod fiscal actualizat din sectiunea Legislatie de pe site-ul ANAF

"ART. 7 - Definiții ale termenilor comuni

În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlurilor VII și VIII, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. activitate dependentă - orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependentă la funcția de bază - orice activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulți angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază;

3. activitate independentă - orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

3.3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;"

In al doilea rand, plafonul de 22800 RON=1900 x 12 luni valabil pentru 2018 si care pentru 2019 va fi 24960 RON=2080 x 12 luni  e un simplu reper calculat ca salariul minim brut pe tara inmultit cu 12 luni cu care se compara venitul net din PFA in vederea stabilirii darilor pe care le are de platit un PFA, adica impozit de 10% din venitul net, CAS de 25% din plafon si CASS de 10% din plafon in cazul depasirii plafonului si respectiv impozit de 10% din venitul net si doar CASS de 10% din plafonul injumatatit in cazul incadrarii sub plafon, cu exceptia cazului in care titularul PFA-ului are in paralel si un contract de munca cu alt angajator, adica e si salariat cu norma intreaga/fractionata in alta parte, calitate care-l scuteste complet de CASS de 10% din plafonul injumatatit, ramanandu-i de platit obligatoriu doar impozitul de 10% din venitul net.

Acea injumatatire a CASS-ului (calculat ca 10% din salariul minim brut pe tara inmultit cu 6 luni in loc de 12 luni, de aceea l-am numit pe scurt plafon injumatatit) e doar o facilitate pentru cei cu venit sub plafon (cum e si pentru cei care n-au niciun venit si vor totusi sa se asigure optional la sanatate) si nu are nicio legatura cu vreun numar de ore lucrate nici ca PFA, nici ca salariat/angajat in alta parte.

Utilizatorul de forum klaus67 ceruse lamuriri doar daca calitatea sa de salariat in paralel cu cea de titular de PFA, care-l scuteste de CASS la veniturile din PFA in cazul nedepasirii plafonului depinde de numarul de ore din contractul lui de munca pe care-l are in paralel cu PFA, iar eu i-am raspuns ca nu, scutirea de CASS-ul injumatatit pentru veniturile din PFA (cumulate si cu alte venituri extrasalariale care ar intra in sfera CASS, gen chirii, dobanzi la depozite, dividende etc) incadrate sub plafon e valabila indiferent pe cate ore e facut contractul lui de munca, pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau 8 ore.

Codul fiscal actualizat din sectiunea Legislatie de pe site-ul ANAF

"ART. 174 - Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

...

(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate."

In cazul in care venitul net din PFA depaseste plafonul, nu mai conteaza daca titularul de PFA are in paralel si un contract de munca, ca oricum pentru PFA (plus alte venituri extrasalariale care ar intra in sfera CASS) va plati obligatoriu CASS de 10% din plafon (din plafonul intreg, nu injumatatit, adica 10% din 22800=2280 pe tot anul 2018), pe langa CAS de 25% din plafon si impozit de 10% din venitul net.

Codul fiscal actualizat din sectiunea Legislatie de pe site-ul ANAF

ART. 170 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

(1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120Norme metodologice

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 120 se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art.155 alin. (1) lit. b) - h), după cum urmează:

a) venitul net/brut sau norma de venit din activități independente, stabilite potrivit art. 68681 și 69, după caz;

b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 și 721, precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;

c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art.125alin. (8) - (9);

d) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;

e) venitul și/sau câștigul din investiții, stabilit conform art. 94 - 97. În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele încasate;

f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, stabilite potrivit art. 104 - 106;

g) venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.

(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 și 105.

(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.

RăspundeCitează
Postat : 3 ianuarie 2019 20:50
corimedi, elis şi Admin au apreciat
a21alex
(@a21alex)
Membru nivel 0 Membru

Bună ziua, ca să nu mai deschid încă un subiect, o să folosesc tot acest subiect deoarece are legătură cu el.

Dețin din 2008 un PFA, sunt persoană cu handicap având încadrare în handicap grav, dar și pensionar - gradul 3 cu drept de muncă, jumătate de normă, 4 ore.
Nu mi-am pus problema cum lucrez cele 4 ore ca și PFA, fiind la liberul arbitru toată această perioadă.
Datorită handicapului, beneficiez de scutire impozit și plată contribuție „la pensie”...

Acum am ocazia de a mă angaja legal în administrația locală și doresc să știu cum va arăta statutul PFA-ului. Voi lucra cele 4 ore legale în administrația locală, sunt obligat să închid PFA-ul?

Totodată chiar și administrația locală va primi ajutor din partea statului la angajarea mea ca persoană vulnerabilă, cu handicap conform OUG nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 09 iulie 2018, Guvernul a aprobat majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane care provin din grupuri vulnerabile precum cele cu handicap, societățile ar fi dispuse să angajeze și astfel de persoane, doresc să întreb specialiștii:
1. la jumătate de normă care va fi ajutorul de finanțare de la stat? Sau ajutorul se aplică doar la angajarea full-time?!
2. voi fi obligat să închid PFA-ul dacă mă angajez, pentru a rămâne cu cele 4 ore prestate la „stat”?
3. actualmente sunt scutit de impozitare din cauza handicapului! În cazul angajării se va anula scutirea de impozitare, presupunând că pot lăsa PFA-ul pe mai departe? Și cum e cu impozitarea la angajator?

Vă mulțumesc pentru sfaturile calificate!

Extras din știrea cu modificările legale:

Subvenții majorate la 2.250 lei pentru angajatorii care încadrează persoane din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie ori de stagiu

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 09 iulie 2018, Guvernul a aprobat majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu.

Concret, prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă se stabilește că, pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se majorează de la 900 lei la 2.250 lei, astfel:

· angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent încadrat;
· angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o perioadă de 18 luni;
· angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;
· angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 2.250 lei;
· angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de 2.250 lei.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

De asemenea au fost aduse modificări Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, angajatorii care vor încheia, în condiţiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, după caz, vor beneficia, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună. Suma acordată până acum era de 1.125 lei, în cazul ucenicilor, și 1.350 lei, în cazul absolvenților.

Măsurile erau necesare în contextul majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru reducerea urgentă a deficitului de forţă de muncă, dar și pentru realizarea reformelor structurale pe piața muncii, așa cum sunt prevăzute în Recomandările Specifice de Țară (RST) și maximizarea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 2018-2020 (aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul Operaţional Capital Uman), mai ales că unul din criteriile de care se va ține seama pentru alocarea fondurilor aferente cadrului financiar 2021-2027 este chiar gradul de implementare a RST.

RăspundeCitează
Postat : 7 ianuarie 2019 11:20