Informatii utile Persoane fizice autorizate PFA Wellcome.ro
facturi-onlineContabilitate Bucuresti
Forum - PFA II IF
Activitate PFA II IF
Mesaje noi pe Forum PFA II IF
Infiintare PFA II IF
Lichidare PFA II IF
Casa de marcat PFA II IF
Controale, amenzi, reclamatii PFA II IF

Concursuri PFA II IF

Regulament Forum PFA II IFInregistrare membru nou pe Forum PFA II IF
Login autentificare Forum PFA II IF
Informatii PFA II IF Profesii liberale Facebook
Informatii PFA II IF Profesii liberale Google+
Publicitate        Rezervare
facturi-online
Margarit Ionela Expert Contabil
Subiecte noi
Forum PFA II IFregistru evidenta fiscala PFA Decl 600 declaratii Venit net pe minus CAS, CASS, - Când nu se plătesc? Lichidare PFA PFA - Pensiune turistica PFA norma de venit Indemnizatie crestere copil 2018 - documente necesare venituri PFA Numarul de ore max pe care il poate lucra PFI declaratii 2017 Factura mai mare de 5000 ron insotita de 2 chitante Inregistrare TVA declaratia 390 VIES Numerotare facturi si chitante De cand a devenit obligatorie plata CAS pt PFA care e si salariat? Deducere cheltuieli PFA Informatii PFA II IF

#1 2010-01-26 14:03:59

barb
Membru

Registrul Inventar - Instructiuni de completare

poate sa ma lamureasca cineva ce se trece exact in registrul inventar? doar soldurile(banca, casa, obiecte de inventar,mijloace fixe|)? in afara de completarea acestui registru, se mai intocmesc alte documente in cazul inventarului obligatoriu anual?
va multumesc anticipat

Offline

 

#2 2010-01-26 16:17:45

atticus
Membru Onorific

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

Iata Instructiunile de completare a Registrului Inventar:

1. Servește ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ și de pasiv.
2. Se întocmește de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat în evidența unității.
Se completează la începutul activității, la sfârșitul exercițiului financiar sau cu ocazia încetării activității, fără ștersături și fără spații libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere și respectiv în procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ și de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi, după caz.
Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ și de pasiv grupate după natura lor, conform posturilor din bilanț. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operațiunea de inventariere se actualizează cu intrările și ieșirile din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii exercițiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. Operațiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârșitul exercițiului financiar să fie reflectată situația reală a elementelor de activ și de pasiv.
Creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse inventarierii pe baza confirmării extraselor soldurilor conturilor analitice debitoare și creditoare, sau a punctajelor reciproce, în funcție de necesități.
În cazul încetării activității, registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor de activ și de pasiv inventariate faptic la acea dată.
În cazul în care o unitate are subunități dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la nivel de balanță de verificare, registrul-inventar se poate conduce de către subunități, în condițiile înregistrării acestuia în evidența subunității.
În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operațiuni înregistrate în ordine cronologică, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activității.
În coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ și de pasiv, conturile de valori materiale putând fi defalcate pe gestiuni.
În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor inventariate.
În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ și de pasiv, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere și a proceselor-verbale de inventariere).
În coloana 5 se trec diferențele din evaluare, calculate ca diferență între valoarea contabilă și valoarea de inventar.
În coloana 6 se menționează cauzele diferențelor (deprecieri, dezmembrări, dezasortări, calamități, terți neidentificați etc.).
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă a rezultatelor inventarierii.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
***************************************************************************************
Pentru inventarierea anuala obligatorie, consultati Ordinul nr. 2861 din 2009.

Offline

 

#3 2011-11-28 11:48:08

dn_amariei
Membru

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

buna ziua. am infiintat recent o societate civila profesionala de psihologie, contabilitate in partida simpla, sistem real, neplatitor de TVA.
in privinta registrului inventar, am inteles ca in cazul meu trebuie sa folosesc modelul 14-1-2/a, in care sa trec in special mijloacele fixe. inteleg aici calculator, imprimanta, automobil, testele psihologice pe care le folosesc.

- eu nu am achizitionat aceste bunuri pe societatea civila, le-am detinut inainte de a o infiinta si as vrea sa stiu daca am inteles corect procedura: pentru a deconta eventual benzina, cartusele la imprimanta, foile, eventuala reparatie la calculator, protocoale de testare, trebuie in primul rand sa scriu o declaratie cu bunurile, seria acestora, contractele si facturile de achizitie si faptul ca le voi intrebuinta pentru firma. aceasta declaratie trebuie sa o inregistrez undeva ulterior, sau ramane la mine si o inmanez in caz de control?

-  toate acestea urmeaza sa le trec in registru inventar apoi, la valoarea contabila scriu pretul de achizitie? si apoi la valoarea de inventar estimarea valorii actuale? toate acestea le trec la inceputul si sfarsitul fiecarui an, pe file separate. (ex. fila 1 la 1 ianuarie, fila 2 aceleasi elemente pe pagina urmatoare la 31 dec., cu eventualele valori noi, de ex. deprecieri pe motiv de defectiune, uzura etc..)

- ori daca nu trec nimic din toate acestea pe societate civila, ce scriu in acel registru inventar?

Offline

 

#4 2011-11-28 13:40:08

David
Membru Onorific

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

Pentru a deconta cartusele la imprimanta, foile, eventuala reparatie la calculator, protocoale de testare, trebuie sa incheiati un contract de comodat intre persoana fizica (dvs) si PFA. Contractul nu se depune nicaieri ci se inregistreaza la PFA.
Combustibilul pt transport persoane nu este deductibil.
Daca bunurile nu sunt ale PFA nu se inregistreaza in registru inventar, dar se inventariaza anual.

Offline

 

#5 2012-02-08 00:56:20

ismi3ismi
Membru

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

1)"Daca bunurile nu sunt ale PFA nu se inregistreaza in registru inventar, dar se inventariaza anual."
Deci,daca am masini de cusut trecute pe Intr Indiv ,prin Contract de comodat,nu le trec in REg inventar 14-1-2/a ,dar le trec in Reg inventar 14-1-2 ,la inventarierea de la sfarsit de an?Cu ce valoare,daca sunt  luate prin Contr de comodat?

2)Pot folosi Reg inventar 14-1-2/a -cel numerotat,snuruit si parafat de  ANAF si la inventarierea stocurilor?
Contabilul meu asa spune,ca se poate .
Si mai spune ca Reg inventar 14-1-2 (cel fara "a") ,se foloseste numai de catre firme care tin contabilitatea in partida dubla ,cea cu conturi,mi-a citat din Instructiuni de completare a Registrului:se completeaza  " pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere și respectiv în procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ și de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi, după caz. ".......deci,pt ca scrie aici de conturi,zice ca nu se refera la PFA,care nu lucreaza cu conturi....
Are dreptate?

Offline

 

#6 2012-02-08 09:16:54

David
Membru Onorific

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

1. Nu se inregistreaza in cele 2 registrele. Se inventariaza in liste de inventar separate, din care un exemplar se trimite proprietarului.
2. Valoarea care trebuia trecuta la intocmirea contractului de comodat.

Offline

 

#7 2012-02-08 11:27:02

ismi3ismi
Membru

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

multumesc mult pt primul raspuns.va rog mult,ajutati-ma si cu a doua intrebare.
2)Pot folosi Reg inventar 14-1-2/a -cel numerotat,snuruit si parafat de  ANAF si la inventarierea stocurilor?
Contabilul meu asa spune,ca se poate .
Si mai spune ca Reg inventar 14-1-2 (cel fara "a") ,se foloseste numai de catre firme care tin contabilitatea in partida dubla ,cea cu conturi,mi-a citat din Instructiuni de completare a Registrului:se completeaza  " pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere și respectiv în procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ și de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi, după caz. ".......deci,pt ca scrie aici de conturi,zice ca nu se refera la PFA,care nu lucreaza cu conturi....
Are dreptate?

Offline

 

#8 2012-02-08 12:34:10

David
Membru Onorific

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

ORDIN   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la art. 1 prevede:
    (1) Se aprobă Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplică de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, denumite în continuare entități.
    (3) Persoanele care obțin venituri din activități independente și sunt obligate, potrivit legii, să organizeze și să conducă evidența contabilă în partidă simplă aplică prevederile prezentului ordin.
Nu se poate folosi Registrul inventar 14-1-2/a pentru inregistrarea rezultatelor inventarierii.

Offline

 

#9 2012-02-10 03:12:04

ismi3ismi
Membru

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

Spuneti ca utilajele pe care le am pe PFA cu Contract de comodat
1. Nu se inregistreaza in cele 2 registrele. Se inventariaza in liste de inventar separate, din care un exemplar se trimite proprietarului.
2. Se inregistreaza cu valoarea care trebuia trecuta la intocmirea contractului de comodat.


ok.dar,nu tot ceea ce este trecut in listele de inventarul anual, se trece, in rezumat si in Reg de inventariere de la sf anului?
Aceste utilaje raman inscrise numai pe acele liste?

Offline

 

#10 2012-02-10 09:33:06

David
Membru Onorific

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

Nu se inregistreaza pt ca nu sunt in proprietatea PFA/II.
Se tine o evidenta separata: liste de inventariere, fise, registre, etc.

Offline

 

#11 2012-02-15 20:32:02

adytza
Oaspete

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

1.Carnetele de: facturi,chitantier,NIR,Reg inventar,RJIP,dispozitii de incasare/plata,reg unic de control  se inregistreaza in registrele inventar 14-1-2/a si 14-1-2, respectiv liste de inventariere? Trebuie intocmite fise de magazie pentru ele?
2. In fisa operatii diverse care este valoarea contabila si valoarea de inventar pentru un mijloc fix aflat in curs de amortizare?

 

#12 2012-02-16 12:49:11

David
Membru Onorific

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

1.Se inregistreaza in registrele inventar 14-1-2, dupa efectuarea inventarierii anuale si respectiv, in listele de inventariere
2.Ordinul 3512/2008 cu privire la registrul inventar prevede: În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor inventariate.
    În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ și de pasiv, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere și a proceselor-verbale de inventariere).
    În coloana 5 se trec diferențele din evaluare, calculate ca diferență între valoarea contabilă și valoarea de inventar.
    În coloana 6 se menționează cauzele diferențelor (deprecieri, dezmembrări, dezasortări, calamități, terți neidentificați etc.).

Offline

 

#13 2014-01-30 00:01:00

silviandsi
Membru

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

buna ziua,am si eu o nelamurire  ,in REGISTRUL INVENTAR , dupa ce am trecut prima data in ele diferite obiecte de inventar , in urmatorul an le trec iarasi sau se face o evaluare la sfarsitul urmatorului an , sunt unele pe care le-em casat , cum se procedeaza in urmatorul an ?
- registrul incasari , registrul unic de control se trec in acest registru inventar sau doar in fisa de magazie cu regim special ?
multumesc

Offline

 

#14 2014-01-30 09:13:30

David
Membru Onorific

Re: Registrul Inventar - Instructiuni de completare

REGISTRU INVENTAR ramane permanent, obiecte de inventar raman inregistrate pana la casare.

Offline

 
Publicitate        Rezervare
facturi-online
Dumitrescu & Asociatii – Infiintare PFA si IF Timisoara
Lecturi Juridice - Noul Cod Civil
Contabilitate SC, PFA, II, ONG
facturi-online
Andreia Stanescu Expert Criminalist Autorizat
Program facturare online. Program facturare gratuit.
Promo PFA     Rezervare
Craiu Ana I.I.
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.
Parteneri
Mape personalizate Case de marcat Infiintare PFA Calculator discount Avon

Antet forum

PFA Forum by wellcome.ro
Powered by PunBB

 ADMINISTRATORUL SI EDITORII ACESTUI SITE NU RASPUND SUB NICIO FORMA DE INTERPRETARI, ACTIUNI, EFECTE SAU EVENIMENTE
EFECTUATE SAU SUPORTATE DE PFA / II / IF IN BAZA INFORMATIILOR CONTINUTE IN SITE !
ACEST SERVICIU ESTE OFERIT GRATUIT SI BENEVOL PENTRU A INLESNI INFORMAREA CAT MAI EXACTA A PFA.
CONTINUTUL ACESTUI SITE ESTE GRATUIT SI ARE CARACTER STRICT INFORMATIV.
© 2018 Informatii PFA ( Persoane Fizice Autorizate ) . Toate drepturile rezervate.
Administrator: Tănase N. Sorin Nicolae P.F.A.  Contact  Parteneri / Links
Înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Nr. 10833)
National Project by Wellcome.ro & WHD.
 
 
Parteneri:  cabinet avocat cluj  cabinet avocat constanta  Optimizare SEO  Tricouri cu mesaje 
Informatii PFA II IF Profesii liberale - Legislatie, infiintare, inregistrare, contabilitate, declaratii, registre, cheltuieli, venituri, taxe, impozite, contributii sociale, documente justificative, forum, calendar, sondaje, director, concursuri. Informations for PFA II IF Romania. Laws, establishment, registration, accounting, statements, records, expenses, income taxes, social contributions, documents, directory, forums.