Ghid fiscal – Declararea veniturilor realizate din România

Declararea veniturilor realizate din România

Persoanele fizice care realizează în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, au obligația să declare aceste venituri în anul următor celui de realizare prin depunerea formularului 200 – Declarația privind veniturile realizate din România.
(actualizat ANAF în data de 28.04.2017)

Ghid fiscal

1. Veniturile pentru care există obligația depunerii declarației privind veniturile realizate din România – Formularul 200

1.1. Activități independente
1.2. Cedarea folosinței bunurilor
1.3. Activități agricole, piscicultură și silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă
1.4. Titluri de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar
1.5. Jocuri de noroc
1.6. Alte surse
1.7. Alte venituri

Ghid fiscal - Declararea veniturilor realizate din România

2. Persoanele care nu au obligația depunerii declarației de venit

3. Completarea și depunerea declarației privind veniturile realizate din România
3.1. Termen de depunere

4. Sancțiuni

5. Informații suplimentare

6. Legislația fiscală și materiale informative

Ghid fiscal – Declarare venituri din Romania pentru anul fiscal 2016
Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligaţia de declarare a veniturilor realizate din România.
(actualizat ANAF în data de 28.04.2017).


Ghid fiscal – Declararea veniturilor realizate din România publicat: 2017-05-09T11:17:17+00:00, actualizat: 2017-11-20T11:35:56+00:00 by Informaţii PFA