Ghid fiscal – Venituri din activităţi comerciale

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din activităţi comerciale din România

1. Definiţii
2. Înregistrarea fiscală
3. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat
4. Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
5. Stabilirea venitului net anual din activităţi independente

6. Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
7. Stabilirea venitului net anual în sistem real, registre contabile
8. Contribuţiile sociale obligatorii
9. Declaraţia privind venitul realizat

Ghid fiscal - Venituri din activităţi comerciale

10. Impozitul anual datorat
11. Obligaţii în cazul asocierilor fără personalitate juridică (întreprinderilor familiale)
11.1. Dispoziţii generale
11.2. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat
11.3. Depunerea declaraţiei privind venitul realizat
12. Alte obligatii declarative

13. Taxa pe valoare adăugată
14. Îndeplinirea obligaţiilor de plată
15. Aparate de marcat electronice fiscale
16. Contravenţii/Sancţiuni
17. Informaţii suplimentare.

Ghid fiscal – Venituri din activitati comerciale
Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din activitati comerciale din România.
(Actualizat ANAF în data de 04.04.2016)


Ghid fiscal – Venituri din activităţi comerciale publicat: 2016-04-05T13:07:52+00:00, actualizat: 2017-11-20T13:27:33+00:00 by Informaţii PFA