Ghid fiscal – Venituri din profesii liberale

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România.

1. Definiţii

2. Înregistrarea fiscală
2.1. Modificări ulterioare înregistrării fiscale
2.2. Incetarea calitatii de subiect de drept fiscal

3. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat

4. Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

5. Stabilirea venitului net anual din activităţi independente

6. Depunerea declaraţiei privind venitul realizat

Ghid fiscal - Venituri din profesii liberale

7. Impozitul anual datorat

8. Obligaţii în cazul asocierilor fără personalitate juridică
8.1. Dispoziţii generale
8.2. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat
8.3. Depunerea declaraţiei privind venitul realizat
8.4. Alte obligatii declarative

9. Contribuţii sociale obligatorii

10. Taxa pe valoare adăugată

11. Sancţiuni

12. Îndeplinirea obligaţiilor de plată

13. Informaţii suplimentare

Ghid fiscal – Venituri din profesii liberale
Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România.
(Actualizat ANAF în data de 04.04.2016)


Ghid fiscal – Venituri din profesii liberale publicat: 2016-04-05T13:10:16+00:00, actualizat: 2017-11-20T13:22:02+00:00 by Informaţii PFA