Legea 187/2015

Legea 187/2 iulie 2015

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
(M. Of. nr. 499 din 7 iulie 2015)

Printre altele, este definită activitatea independentă.

Legea nr. 187 din 2 iulie 2015


– La articolul 7 alineatul (1), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«4. activitate independentă – orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:
4.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
4.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
4.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;

Legea 187/2015
4.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
4.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
4.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
4.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.»

Legea nr. 187 din 2 iulie 2015


Legea 187/2015 publicat: 2015-07-14T16:50:49+03:00, actualizat: 2017-11-20T18:04:10+02:00 by Informaţii PFA