Legea nr. 182/2016

LEGEA Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 828 din 19 octombrie 2016

(prevederi se vor aplica în termen de 90 de zile de la apariţie, adică din 17 ianuarie 2017).

Modificări şi completări Legea 182/2016 (extras):

„Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN, procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.”

„persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;”

Legea nr. 182/2016

„PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.”

„PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.”

„Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.”

„Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.”

„În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1), respectiv art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, solicită oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.”

„Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate.

„În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1).”

Pentru legea completă consultaţi acest document: LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016Legea nr. 182/2016 publicat: 2016-10-26T13:06:33+03:00, actualizat: 2017-11-20T13:31:22+02:00 by Informaţii PFA