Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie

1. Dispoziţia de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare către casierie serveşte ca:


a) dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;b) dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;


c) document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.


2. Când se întocmeşte dispoziţia de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiar-contabil:


a) în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);b) în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;


c) în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.).


3. Cât se păstrează dispoziţiile de plată

Conform Ordinului nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015, privind documentele financiar-contabile, dispoziţiile de plată/încasare către casierie se păstrează în arhivă timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.Dispoziţia de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare către casierie


4. Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie

(Cod: 14-4-4 t2)

Descarcă un model de Dispoziţie de plată/încasare către casierie de aici:

Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie (faţă-verso)
Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie publicat: 2024-01-30T10:39:49+02:00, actualizat: 2024-01-30T11:25:49+02:00 by Informaţii PFA