Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare către casierie serveşte ca:

dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;

dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;

document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.

Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiar-contabil:

– în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);

– în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;

– în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.).

Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie

(Cod: 14-4-4 t2)

Un model de Dispoziţie de plată/încasare către casierie poate fi descărcat de aici:
Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie (faţă-verso)


Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie publicat: 2023-01-17T10:39:49+02:00, actualizat: 2023-01-17T11:54:53+02:00 by Informaţii PFA