PFA-urile au la îndemână posibilitatea de a beneficia de fonduri europene nerambursabile asemenea altor entităţi economice

Unul dintre subiectele de interes pentru antreprenori este finanţarea activităţii cu fonduri nerambursabile de stat sau europene. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul “Femeia Manager” vin în sprijinul persoanelor fizice autorizate care depun proiecte în scopul obţinerii de finanţare europeană.

P.N.D.R. – măsuri destinate activităţilor non-agricole

6.2 Submăsura “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”

Scopul acestei submăsuri este de a sprijini dezvoltarea microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici existente în zone rurale dar şi înfiinţarea unor entităţi economice noi. Se are în vedere crearea unor noi locuri de muncă şi reducerea sărăciei în zonele rurale din România.

Sprijinul nerambursabil asigurat de această submăsură se acordă în două transe: 70% din totalul sumei pe care persoana fizică autorizată (sau altă entitate economică eligibilă) îl va primi se acordă la primirea deciziei de finanţare; 30% din sumă va fi acordat numai dacă implementarea planului de afaceri a fost realizat în mod corect, fără a se depăşi 5 ani de la data în care s-a semnat decizia de finanţare. Se pot aloca 70.000 euro pentru proiecte ce susţin activităţi de producţie, servicii medicale, servicii de agro-turism şi servicii sanitar – veterinare. Pentru un alt tip de activităţi, solicitantul poate primi 50.000 euro.

6.4 Submăsura “Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”

De sprijinul financiar pe care îl poate asigura această submăsură pot beneficia persoanele fizice autorizate (sau alte entităţi economice eligibile) care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zone rurale. Solicitantul persoană fizică autorizată poate obţine 90% din costul total al proiectului. Una dintre condiţii este să se respecte Regulamentul 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.

PFA-urile au la îndemână posibilitatea de a beneficia de fonduri europene nerambursabile asemenea altor entităţi economice

P.N.D.R. – măsuri destinate activităţilor agricole

4.1 Submăsura “Investiţii în exploataţii agricole”

Scopul acestei submăsuri este să se sprijine investiţiile în agricultură prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante care vor ajuta la creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole şi, pe de altă parte, să se sprijine investiţiile realizate pentru modernizarea fermelor.

Această submăsură vine în sprijinul fermelor cu o dimensiune economică de până la 500.000 SO (pentru care sprijinul financiar nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile), dar şi în sprijinul fermelor cu dimensiune economică de peste 500.000 SO (pentru care sprijinul financiar nerambursabil va fi de 30%).

4.2 Submăsura „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”

Această submăsură sprijină persoanele fizice autorizate (sau alte entităţi economice eligibile) care realizează investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole (toate aceste produse le puteţi găsi în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene). Sprijinul nerambursabil constă în 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

6.1 Submăsura “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Mai întâi de toate, prin tânăr fermier se înţelege persoana care nu a depăşit vârsta de 40 de ani, conduce o exploataţie agricolă, însă înainte de această funcţie nu a fost acţionar, manager sau şef de exploataţie. Tânărul fermier poate obţine un sprijin nerambursabil de maxim 50.000 de euro acordat în două transe: 75% la primirea deciziei de finanţare şi 25% în maximum trei ani de la primirea deciziei.

6.3 Submăsura “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Prin această submăsură se sprijină creşterea competitivităţii prin dotarea cu tehnologie performantă şi modernizarea fermelor. Sprijinul nerambursabil ce poate fi obţinut este de cel mult 15.000 de euro.

Programul “Femeia manager”

Un astfel de program vine şi în sprijinul femeilor manager ce au infiintat PFA cu cel mult trei ani de zile înainte de a depune o cerere de finanţare. Între condiţiile de eligibilitate sunt şi cele potrivit cărora persoana fizică autorizată să nu aibă datorii, să nu fie în dificultate şi să îndeplinească un punctaj minim la înscrierea online (60 de pct.). Persoana fizică autorizată (sau altă entitate economică eligibilă) poate obţine un sprijin financiar nerambursabil de 50.000 de lei.

Autor: Actefirma.roPFA-urile au la îndemână posibilitatea de a beneficia de fonduri europene nerambursabile asemenea altor entităţi economice publicat: 2016-06-16T19:18:55+03:00, actualizat: 2017-11-19T19:25:50+02:00 by Informaţii PFA