Răspunsuri ANAF despre Declaraţia 200

Extras din sesiunea de asistenţă online ANAF (via Facebook), cu subiectul: Declarația privind veniturile realizate din România (Formularul 200) – (Mai 2017).

Î: Care este termenul de depunere al declaraţiei 200 pentru anul 2016?
R(ANAF): Declarația 200 aferentă anului 2016 se poate depune până la data 25 mai 2017, inclusiv.

Î: Contribuţia pentru sănătate este cheltuială deductibilă?
R(ANAF): Contribuţia de asigurări sociale de sănătate este o cheltuială deductibilă. Deductibilitatea o acordă organul fiscal competent, cu ocazia stabilirii venitul net anual impozabil.

Î: Declaraţiile 200 şi 220 se pot depune şi online?
R(ANAF): Da, formularele 200 – Declarație privind veniturile realizate din România și 220 – Declarație privind venitul estimat/norma de venit pot fi depuse și online. Puteți opta pentru una din cele două metode:
– prin serviciul „Spațiu Privat Virtual” care este disponibil contribuabililor persoane fizice pe site-ul www.anaf.ro …
– prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro …

Î: CAS, CASS şi impozitul 16% sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe venit?
R(ANAF): Contribuţiile sociale (CAS, CASS) sunt deductibile, dar acordarea deductibilităţii se face de către organul fiscal care are obligația recalculării venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declarației privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuțiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii din Codul fiscal.
În ceea ce priveşte impozitul pe venit, acesta nu este deductibil.

Î: O întreprindere individuală, sistem de impunere normă de venit, nu are obligaţia depunerii formularului 200?
R(ANAF): Da, este corect. Persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația de venit estimat în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, nu au obligaţia depunerii formularului 200.

Î: După depunerea declaraţiilor (online), în ce perioadă se fac notele de impunere?
R(ANAF): Organul fiscal central competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală, până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea.

Răspunsuri ANAF despre Declaraţia 200

Î: Vă rugăm să ne precizaţi regimul fiscal al contribuţiilor la CAS plătite direct la Casa de asigurări a avocaţilor, nu la ANAF. În acest caz le mai excludem din cheltuieli deductibile în vederea recalculării conform art.75? De asemenea, dacă excludem contribuţiile la sănătate din cheltuielile deductibile (în formular), în ceea ce priveşte calculul bazei pentru limitarea cheltuielilor cu protocolul sau de sponsorizare, le luăm sau nu în calcul şi pe acestea ca cheltuieli deductibile?
R(ANAF): Venitul net anual din activități independente, în sistem real, se determină pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69 și 70 Cod fiscal. În cadrul condițiilor generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, sunt menționate și următoarele: cheltuielile trebuie să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente; să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare, etc.
Ca urmare, regulile generale de deducere a cheltuielilor se vor aplica și în cazul contribuțiilor la fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, efectuate potrivit prevederilor Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
Sumele reprezentând CONTRIBUȚIILE la fondurile sistemului DE PENSII și alte drepturi de asigurări sociale ALE AVOCAȚILOR plătite potrivit Legii nr. 72/2016 se cuprind la pct II. B. rd. 2.
Recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, efectuată de către organul fiscal competent, vizează doar contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii.
În formularul 200 la pct II. B. rd. 2. se trec cheltuielile deductibile, exclusiv contribuțiile sociale obligatorii. Deductibilitatea o acordă organul fiscal competent, cu ocazia stabilirii venitului net anual impozabil asa cum am menționat și anterior.
În ceea ce privește cheltuielile de protocol sau de sponsorizare, deductibile limitat potrivit art. 68 alin. 5 lit. a și b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

Î: În cazul D200 pentru PFA – profesii liberale, fără salariaţi, la rd.2 – „cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţii sociale obligatorii” vom elimina partea de 5.5% CASS achitată cu titlu anticipat pt. anul 2016 în baza deciziei D260?
R(ANAF): Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit titlului V – Contribuții sociale obligatorii, se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate.
Plăţile anticipate stabilite în cursul anului 2016 cu titlul de CASS, se vor lua în calcul de către organul fiscal la stabilirea impozitului anual.

Î: Când apare registrul de evidenţă fiscală? Cel după care ar trebui să completăm declaraţia 200?
R(ANAF): Registrul de evidenţă fiscală urmează să fie aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Până atunci pentru completarea D200 se vor folosi datele din registrul de încasări şi plăţi.


Răspunsuri ANAF despre Declaraţia 200 publicat: 2017-05-17T08:13:15+00:00, actualizat: 2017-11-20T09:08:08+00:00 by Informaţii PFA