Surprizele Declaraţiei unice 212! (Răspunsuri ANAF)

Extrase din sesiunile de asistenţă şi îndrumare online ANAF (via Facebook) cu tema:

Completarea Declarației Unice 212 pentru veniturile din activități independente – realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018.

Surprizele Declaraţiei unice 212!

Răspunsuri ANAF – 25.04.2018 (Sesiunea 2/2 – Extras)

Î: …Pot să beneficiez de 10% reducere şi în cazul în care va trebui să depun o declaraţie rectificativă?

R(ANAF): În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificaţie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar.

(n.r.: Aceasta este o veste bună şi corectă. În rest întrebările s-au cam repetat…)


Răspunsuri ANAF – 18.04.2018 (Sesiunea 1/2 – Extras)

Î: Pentru cei care au obţinut venituri din activităţi independente sub plafonul de 22800 lei şi care vor să fie asigurăţi pentru sănătate – îşi exprimă această opţiune în declaraţie şi plătesc – 6 x 190 lei/an, fiind asiguraţi 12 luni, sau 12 x 190 lei/an? Aici în ordonanţă este ambiguă exprimarea şi de aceea sunt multe persoane care nu au înteles exact…

R(ANAF): Potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG 18/2018, persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute, sub nivelul plafonului minim de 22800 lei pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, caz în care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
– dacă depun declaraţia unică până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau
– dacă depun declaraţia unică după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei inclusiv luna în care se depune declaraţia…

(n.r.: Credem că ambiguitatea din ordonanţă şi din declaraţie se menţine şi după răspuns…)


Î: Cum se va beneficia de bonificaţii de 5% pentru depunere online şi 5% pentru plata până la 31.12.2018, trebuie completat pe declaraţie cumva, sau doar calculăm acel procent şi plătim mai puţin cu 10%?

R(ANAF): …Bonificațiile pentru plata anticipată a impozitului trebuie înscrise în Declarația Unică în secțiunea „Sumarul obligațiilor fiscale” în rubricile fiecărui tip de bonificație, iar plata impozitului estimat se va face conform sumelor înscrise în câmpurile „Impozit pe venit de plată până la 15.12.2018”, „CAS de plată până la 15.12.2018”, respectiv „CASS de plată până la 15.12.2018”.

Bonificațiile de 5% pentru depunerea online se calculează la depunerea declaraţiei unice în anul 2019, acordarea acestora fiind condiționtă și de plata integrală a impozitului pe venit până la 15 martie 2019.

(n.r.: Degeaba aşteptăm acum apariţia şi depunerea declaraţiei în SPV, bonificaţia pentru depunere online se va calcula condiţionat doar în 2019…)


Î: …în SPV, în continuare (n.r.: pe 18.04.2018) apare posibilitatea de a completa și trimite D200/D220/D600, nu ar trebui dezactivate deja pentru a nu încurca utilizatorii?

R(ANAF): Referitor la formularele D200/D220/D600 au fost deja sesizaţi colegii de la IT.

(n.r.: Cam târziu, dar la sfârşitul lunii aprilie au fost eliminate şi din SPV declaraţiile 220, 200, 600).

Surprizele Declaraţiei unice 212! (Răspunsuri ANAF)

Î: …În codul fiscal scrie astfel:
CAPITOLUL XI – Venitul net anual impozabil
ART. 118 – Stabilirea venitului net anual impozabil (2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) și a1), la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:
a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;
b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculat prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii. Art 61 lit a se refera la act. independente.
Vă rog să îmi spuneţi dacă în acest context contribuţia obligatorie a PFA la sănătate este sau nu este deductibilă…?

R(ANAF): Venitul net anual impozabil din activităţi independente se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate (venit net anual – pierderi reportate), din care se deduce CAS datorată.
CASS nu este deductibilă la calculul venitului anual impozabil.

Comentariu: Ca PFA sunt sigura categorie de contribuabili pentru care o contribuţie obligatorie nu este deductibilă. Acum o sa va întreb altceva: este o eroare că CASS nu se deduce sau este intenţie şi aşa va rămâne? În acest caz de ce suntem obligaţi să ne asigurăm la stat pentru sănătate? Principial vorbind, deductibilitatea este pereche cu obligaţia iar lipsa ei cu opţiunea…)

(n.r.: Aici nu mai e nevoie de alte comentarii: PFA – sănătate = nedeductibil!)


Î: Persoană fizică care realizeaza venituri numai din activităţi independente… – în luna aprilie 2018 are anulată calitatea de asigurat începând cu ianuarie 2018. Răspunsul Casei de asigurari de sănătate: chiar dacă termenul pentru 212 este 15 iulie şi termenul de plată este 15 decembrie, chiar şi dacă nu aveţi obligaţia să efectuați plăti anticipate, vă repunem în calitatea de asigurat dacă ne aduceţi copie după plata contribuţiei de sănătate pe lunile ianuarie-februarie-martie şi aprilie (190 lei x 4) şi copie după declaraţia 212 depusă. Întrebare: există altă prevedere legală care reglementează calitatea de asigurat în această situaţie? Se depun altfel de declaraţii pentru menținerea calității de asigurat în sistemul de sănătate?

R(ANAF): Ne cerem scuze pentru dificultățile întâmpinate. Ar trebui să informați conducerea Casei despre situația cu care v-ați confruntat.

(n.r.: Reamintim doar că în OUG 18/2018 este menţionat: întrucât neadoptarea mecanismului de calcul, declarare şi plată a contribuţiilor sociale până la data de 25 martie 2018 ar conduce la întreruperea calităţii de asigurat în sistemele sociale de pensii şi sănătate, aspect ce ar putea afecta accesul persoanelor fizice vizate la prestaţiile sociale suportate de aceste sisteme, respectiv la dreptul la pensie sau la dreptul la servicii medicale şi medicamente, cu consecinţe negative asupra stării de sănătate a acestora…)

Şi mai reamintim că în comunicatul CNAS se spune: „Pentru anul 2018, se reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse îşi păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a declaraţiei unice (15 iulie), astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale„…

Însă, aşa a fost mereu, ANAF nu ştie de CNAS şi invers. Chiar şi după OUG 18/2018 şi comunicatul CNAS, medicii cer dovada ultimei plăţi, ANAF întreabă: achitaţi pentru trimestrul 1 sau trimestrul 2?, CNAS cere şi acum dovada plăţii trimestriale, iar noi plătim ca întotdeauna ca să fie… bine!)


Surprizele Declaraţiei unice 212! (Răspunsuri ANAF) publicat: 2018-04-26T20:13:15+00:00, actualizat: 2018-04-26T21:09:15+00:00 by Informaţii PFA