Venituri sub plafon > opţional: Contribuţia de asigurări sociale (CAS pensie), Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS sănătate)

Contribuţia de asigurări sociale (CAS pensie)

Baza anuală de calcul al CAS – Modificată începând cu 01.01.2023

A fost modificată baza anuală de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul veniturilor din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
a) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 salarii minime brute pe țară;
b) nivelul de 24 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe țară (aplicabilitate începând cu veniturile aferente anului 2023).

Plata opţională a contribuţiei de asigurări sociale (CAS)

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală … din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, care au estimat pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este sub plafonul minim de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice, pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale (CAS pensie) pentru anul curent.

Venituri sub plafon > opţional: Contribuţia de asigurări sociale (CAS pensie), Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS sănătate)

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS sănătate)

Baza anuală de calcul al CASS – Modificată începând cu 01.01.2023

A fost modificat plafonul de la care se datorează CASS și baza anuală de calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare anuală cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.

Baza anuală de calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă:
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 salarii minime brute pe țară;
c) nivelul de 24 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe țară (aplicabilitate începând cu veniturile  aferente anului 2023).

Plata opţională a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, investiţii, alte sursei, care au estimat pentru anul curent venituri anuale a căror valoare cumulată este sub plafonul minim de 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice, pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS sănătate).Venituri sub plafon > opţional: Contribuţia de asigurări sociale (CAS pensie), Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS sănătate) publicat: 2023-03-22T10:09:01+02:00, actualizat: 2023-03-22T11:37:33+02:00 by Informaţii PFA