Câte persoane poate angaja PFA?

Legea nr. 182/2016

pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,

a modificat modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) şi întreprinderilor familiale (IF), respectiv numărul maxim de angajaţi pe care acestea îi pot avea.

Legea nr. 182/2016 (Extras)

16. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ART. 17
(1) PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

Câte persoane poate angaja PFA?

21. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 24
(2) Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii…

Lege in vigoare din 17 ianuarie 2017.


Câte persoane poate angaja PFA? publicat: 2020-01-10T07:01:44+03:00, actualizat: 2020-01-10T08:53:35+03:00 by Informaţii PFA