Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente

Contractul de comodat

Contractul de comodat este contractul prin care o parte (comodant sau proprietar) acordă un bun imobil sau mobil cu titlu gratuit celeilalte părţi (comodatar sau utilizator) în scopul de a folosi acest bun şi cu obligaţia de a-l restitui după o anumită perioadă de timp.

Deducerea cheltuielilor curente (Contract de comodat)

Pentru deducerea cheltuielilor cuprinse într-un contract de comodat, atunci când este vorba de un imobil, este necesară întocmirea unei note de calcul.

Cu ajutorul notei de calcul se pot deduce cheltuielile curente aferente contractului de comodat: întreţinerea, energia electrică, telefonul fix, gazele naturale, internetul etc.

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente

Un model de Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente se poate descărca de aici:
Model Notă de calcul pentru deducere cheltuieli contract de comodat


Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente publicat: 2023-01-05T08:24:50+02:00, actualizat: 2023-01-05T09:35:33+02:00 by Informaţii PFA