Model Decizie internă de numerotare documente


I. Decizia de numerotare documente


Decizia de numerotare documente cu regim intern se emite pentru gestionarea documentelor:

a) facturi;

b) chitanţe;

c) avize de însoţire a mărfii;d) facturi proforme;

e) note de intrare recepţie şi constatare de diferenţe;

f) bonuri de consum;

g) ordine de deplasare etc.


II. OMFP nr. 2634/2015 (Extras)

privind documentele financiar-contabile


24. Entităţile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel:

persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente;fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de entitate.


În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;

entităţile vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite primul document.III. Când se întocmeşte Decizia de numerotare documente


Decizia de numerotare documente se întocmeşte obligatoriu la începutul fiecărui an.


IV. Aşa arată Decizia internă de numerotare documente

Aşa arată Decizia internă de numerotare documenteV. Model Decizie internă de numerotare documente


Un model de Decizie internă de numerotare documente se poate descărca de aici:

Model decizie internă de numerotare documente
Model Decizie internă de numerotare documente publicat: 2024-01-05T09:11:04+02:00, actualizat: 2024-01-05T10:04:49+02:00 by Informaţii PFA