Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Contractul de comodat

Contractul de comodat se foloseşte pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA.

Contractul de comodat este o convenţie prin care se transferă cu caracter temporar şi sub condiţie dreptul de folosinţă asupra unui imobil, în special construcţie comercială sau industrială.

Încheierea contractului de comodat

Contractul de comodat se încheie pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA-uri sau societăţi comerciale.

La încheierea unui contract de comodat este important ca părţile să fie identificate cu exactitate, ca acestea să fie proprietarii tabulari ai imobilului iar obiectul contractului să fie, de asemenea individualizat cu toate caracteristicile sale: adresă, nr. de carte funciară şi nr. top etc.

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Un model de Contract de comodat se poate descărca de aici:
Model Contract de comodat


Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA) publicat: 2022-01-03T08:39:52+02:00, actualizat: 2022-01-03T09:47:27+02:00 by Informaţii PFA