Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Contractul de comodat

Contractul de comodat se foloseşte pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA.

Contractul de comodat este o convenţie prin care se transferă cu caracter temporar şi sub condiţie dreptul de folosinţă asupra unui imobil, în special construcţie comercială sau industrială.

Încheierea contractului de comodat

Contractul de comodat se încheie pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA-uri sau societăţi comerciale.

La încheierea unui contract de comodat este important ca părţile să fie identificate cu exactitate, ca acestea să fie proprietarii tabulari ai imobilului, iar obiectul contractului să fie de asemenea individualizat cu toate caracteristicile sale: adresă, nr. de carte funciară şi nr. top etc.

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Bine de ştiut despre contractul de comodat

Adresa sediului social nu poate fi într-o construcție nefinalizată.

Dacă actul de proprietate conţine o clauză de întreținere sau uzufruct, atunci contractul nu poate fi încheiat fără semnăturile tuturor persoanelor implicate.

Atunci când imobilul este achiziționat prin credit bancar, pentru stabilirea sediului social acordul băncii nu este necesar. 

Dacă proprietarul unui imobil este decedat și nu s-a făcut succesiunea, atunci nu se poate stabili sediul social în acest imobil decât cu acordul moştenitorilor.

Contractul de comodat poate fi încheiat în formă autentică (în fața notarului public) sau prin înscris sub semnătură privată (fără a fi necesară prezența în fața notarului public).

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Un model de Contract de comodat se poate descărca de aici:
Model Contract de comodat


Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA) publicat: 2023-01-03T11:39:52+02:00, actualizat: 2023-01-04T06:56:36+02:00 by Informaţii PFA