Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)


I. Ce este contractul de comodat


Contractul de comodat este o convenţie prin care se transferă cu caracter temporar şi sub condiţie dreptul de folosinţă asupra unui imobil, în special construcţie comercială sau industrială.II. Pentru ce se foloseşte contractul de comodat


Contractul de comodat se foloseşte pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra:

a) sediului social;

b) unui punct de lucru.


III. Care sunt părţile contractante

Contractul de comodat se încheie între două părți:


1. Comodantul

a) este cel care oferă dreptul de folosință;

b) poate fi persoană fizică sau juridică.2. Comodatarul

a) este cel care primește dreptul de folosinţă;

b) poate fi persoană fizică sau juridică.


IV. Încheierea contractului de comodat


Contractul de comodat se încheie pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA-uri sau societăţi comerciale.


La încheierea unui contract de comodat este important ca:

a) comodantul să fie proprietarul tabular al imobilului;

b) părţile contractante să fie identificate cu exactitate (comodantul şi comodatarul);c) obiectul contractului să fie individualizat cu toate caracteristicile sale (adresă etc).

d) să fie specificată durata contractului;

e) să fie menţionate obligațiile părților şi clauzele de forță majoră;

f) să fie semnat de ambele părţi.


V. Unde se încheie contractul de comodat

Contractul de comodat poate fi încheiat:


a) în fața notarului public, în formă autentică;

b) oriunde, fără a fi necesară prezența în fața notarului public, prin înscris sub semnătură privată.VI. Bine de ştiut despre contractul de comodat


a) adresa sediului social nu poate fi într-o construcție nefinalizată;

b) dacă actul de proprietate conţine o clauză de întreținere sau uzufruct, atunci contractul nu poate fi încheiat fără semnăturile tuturor persoanelor implicate;

c) atunci când imobilul este achiziționat prin credit bancar, pentru stabilirea sediului social acordul băncii nu este necesar;

d) dacă proprietarul unui imobil este decedat și nu s-a făcut succesiunea, atunci nu se poate stabili sediul social în acest imobil decât cu acordul moştenitorilor.Exemplu de contract de comodat

Exemplu de contract de comodatVII. Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)


Va oferim un model de contract de comodat ce poate fi adaptat şi extins, după caz, pentru:

a) o persoană fizică autorizată (PFA);

b) o întreprindere individuală (II);

c) o întreprindere familială (IF);

d) o societate comercială (SRL).

Descarcă un model de Contract de comodat:

Model Contract de comodat
Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA) publicat: 2024-01-04T08:39:52+02:00, actualizat: 2024-01-04T09:49:50+02:00 by Informaţii PFA