Cum obţii codul de TVA intracomunitar

Eşti Persoană Fizică Autorizată (PFA) neplătitoare de TVA?

Doreşti să prestezi servicii pentru companii din Uniunea Europeană?

Înseamnă că ai nevoie de un cod de TVA intracomunitar (cod special de TVA).I. Cum obţii codul de TVA intracomunitar


1) completează declaraţia D700 ca Cerere pentru cod TVA prestări servicii intracomunitare;

Bifează / selectează / introdu datele:


a) Declarație de Mențiuni (DM);


b) CUI (PFA);

c) Denumire PFA;

d) 070-DIF/DM/DR pentru PF care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;e) Reprezentant legal;

f) CUI (PFA);

g) Data emiterii CUI (de pe Certificatul de înregistrare ONRC);


h) CNP, Nume Prenume, Adresa, Telefon, Email;


i) DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA…;

j) ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA SAU MENŢIUNI ÎN CAZUL ALTOR PERSOANE CARE EFECTUEAZĂ ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE SAU PENTRU SERVICII…;k) persoană impozabilă care nu este înregistrată și nu are obligaţia să se înregistreze conform art.316 din Codul fiscal;

l) Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei…;


m) Nume, Prenume, Funcția (Reprezentant legal), Data. 


2) validează formularul (corectează eventualele erorile / pregăteşte-te să încarci arhiva);3) arhivează (.zip) o copie a cărţii de identitate şi o copie a certificatului de înregistrare primit de la Registrul Comerţului;


4) ataşează arhiva la declaraţia D700;


5) semnează electronic declaraţia D700 cu semnătura calificată (în chenarul Semnătura);


6) trimite declaraţia D700 prin site-ul e-guvernare (\Depunere declaraţii ANAF) cu semnătură calificată;

– trebuie să ai cont SPV PFA (pe CUI PFA), iar semnătura calificată să fie înregistrată la ANAF;

– recipisa primită în urma depunerii trebuie să confirme că: Nu există erori de validare.7) ridică de la sediul ANAF, după termenul legal de 10 zile, originalul: Certificat de înregistrare fiscală cu noul cod de TVA intracomunitar.


II. Aşa arată certificatul de înregistrare fiscală

(cod special de TVA intracomunitar)

Aşa arată certificatul de înregistrare fiscală (cod de TVA intracomunitar)
Cum obţii codul de TVA intracomunitar publicat: 2024-03-20T13:04:45+02:00, actualizat: 2024-03-20T13:49:05+02:00 by Informaţii PFA