Declaraţia Unică (2023) [Formularul 212]


I. Despre Declaraţia Unică (212)

Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

(conform OpANAF nr. 2541/19.12.2022).


1. Pentru ce se depune declaraţia unică

Declaraţia unică se utilizează pentru declararea:

a) impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2022;

b) impozitului estimat şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2023.1.1. OpANAF 2541/19.12.2022 (Extras)

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.2. Când se depune declarația unică

1. Declaraţia unică se depune:

până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;

până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate; (…)


2. Declaraţia unică se depune:

în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.II. Ghid declaraţia unică (Formularul 212)


1. De unde se descarcă declaraţia unică

Declaraţia unică (2023) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se descarcă de aici:

Declaraţie unică 2023 (cf. OpANAF nr. 2541/19.12.2022) – PDF (soft A) – Formular original ANAF2. Cum se depune declaraţia unică

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:

a) prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual (SPV);

b) pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.


CPF art. 79 (extras):

…persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent … persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familialesunt obligaţi să transmită organului fiscal central documente … prin mijloace electronice de transmitere la distanţă … prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică…Tot ce trebuie să ştii despre Spaţiul privat virtual (SPV) ANAF


3. Cine întocmeşte declaraţia unică

Declaraţia unică se întocmește de:

a) contribuabil;

b) împuternicitul/curatorul fiscal al contribuabilului.


4. Cum se pregăteşte declaraţia unică

a) se completează formularul PDF inteligent;

b) după completare se validează obligatoriu formularul;c) în cazul erorilor de validare, se corectează datele înscrise şi se validează din nou;

d) se salvează formularul.


 

5. Unde se depune online declaraţia unică

Depunerea online a declaraţiei unice se poate face accesând linkul următor:

Depunere Declaraţie Unică – Link direct portal ANAF (logare cu user/pass de la SPV)6. Cum se depune online declaraţia unică

a) se alege formularul prin apăsarea butonului „Alege fişier” (Browse) şi se transmite prin apăsarea butonului „Transmitere formular”;

b) în cazul erorii la depunere sunteţi invitat să reîncercaţi iar dacă eroarea persistă să scrieţi ANAF prin intermediul formularului unic de contact;

c) dacă depunerea se face cu succes, veţi primi index-ul de depunere;

d) veţi primi pe e-mail informaţii despre corectitudinea depunerii.7. Unde se arhivează declaraţia unică

Declaraţia unică se arhivează la dosarul contribuabilului.


Declaraţia unică (2023) [Formularul 212]

Declaraţia unică (2023) [Formularul 212]III. Cum se corectează declarația unică


3.1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.3.2. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţa/căsuţele „Declaraţie rectificativă privind capitolul I” şi/sau „Declaraţie rectificativă privind capitolul II”, completându-se, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”.


3.3. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.3.4. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

a) corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;

b) modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;

c) modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau nivelul acestora, potrivit legii;

d) modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate;

e) corectarea altor informaţii prevăzute de formular. (…)


3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. (…)
Declaraţia Unică (2023) [Formularul 212] publicat: 2023-11-01T07:04:34+02:00, actualizat: 2024-02-15T08:50:56+02:00 by Informaţii PFA