Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)


I. Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Serveşte ca:


a) document de:

constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe;

scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă;

declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe;

potrivit dispoziţiilor legale;b) document de:

consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe;

scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă;

declasare a bunurilor materiale;


c) document de predare la magazie a:

ansamblelor;

subansamblelor

pieselor componente;

materialelor;

rezultate din:

– – scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe;

– – scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;d) document justificativ de înregistrare în:

evidenţa magaziilor (depozitelor);

contabilitate.


II. Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Se completează:


a) de către comisia constituită în acest scop, după caz;


b) capitolele I și II:

– cu constatările și concluziile rezultate din:

– – analiza documentației primite;

– – verificarea stării:

– – – mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune;

– – – scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar;

– – – altor bunuri materiale propuse pentru declasare;c) capitolul III:

– după aprobarea propunerilor și efectuarea scoaterii din funcțiune, din uz sau declasării;

– cu informații referitoare la ansamblele, subansamblele, piesele, componentele și materialele rezultate.


OMFP nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015

privind documentele financiar-contabile

Anexa 2 Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile.


III. Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Se întocmeşte:


a) în două exemplare;


b) separat pentru:

mijloace fixe;

– materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă;

bunuri materiale;

aflate în gestiunea unui singur gestionar.c) pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale:

nota justificativă privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune;

deviz estimativ al reparaţiei capitale;

act constatator al avariei;

avize;

nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale;

specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.IV. Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Se arhivează:


a) la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

b) la compartimentul care ţine evidenţa mijloacelor fixe (exemplarul 2).


OMEF nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008

privind documentele financiar-contabile.V. Model Proces verbal

de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe

de declasare a unor bunuri materiale

(cod 14-2-3/aA)


Model de Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale

Model de Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materialeUn model de Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) poate fi descărcat de aici:

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune / declasare


* Definiţii – Ce înseamnă…


1. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasarea unor bunuri materiale

= sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcționare stabilite potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării şi a faptului ca nu mai pot primi o altă destinație sau utilizare şi nici nu mai pot fi recuperate, recondiționate, adaptate sau modificate.2. Casare

= totalitatea operațiunilor efectuate în vederea valorificării părților componente rezultate prin vânzare, distrugere şi dezmembrare a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, astfel încât acestea să-şi piardă forma şi să nu mai poată fi utilizate pentru destinația inițială.


3. Valorificare

= activitatea de punere în vânzare prin proceduri de atribuire, conform reglementărilor în vigoare, a bunurilor disponibilizate sau a componentelor acestora obținute în urma dezmembrării.
Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) publicat: 2023-07-10T11:03:21+03:00, actualizat: 2023-07-10T12:50:18+03:00 by Informaţii PFA