Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Serveşte ca:

– document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe, potrivit dispoziţiilor legale;

– document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale;

– document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe, precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;

– document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate.

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Se întocmeşte:

– în două exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale (nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune, deviz estimativ al reparaţiei capitale, act constatator al avariei, avize, nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale, specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale

(cod 14-2-3/aA)

Un model de Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) se poate descărca de aici:
Model Proces verbal de scoatere din funcţiune declasare


Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) publicat: 2022-09-21T06:03:21+03:00, actualizat: 2022-09-21T07:57:54+03:00 by Informaţii PFA