Compensarea impozitelor şi contribuţiilor cu sumele de restituit

Compensarea

Compensarea este operațiunea prin care se sting creanțele statului sau unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget.

Efectuarea compensării

Compensarea se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui administrare se află contribuabilul până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

Ordinea compensărilor

Compensarea se efectuează între obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporțional.

Data compensării

Compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile.

Compensarea impozitelor şi contribuţiilor cu sumele de restituit

Procedura compensării

Compensarea se efectuează de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu.

Compensarea la cererea debitorului se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrarea cererii.

Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, la cerere sau din oficiu, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii.


Compensarea impozitelor şi contribuţiilor cu sumele de restituit publicat: 2019-06-11T09:31:49+03:00, actualizat: 2019-06-11T09:31:49+03:00 by Informaţii PFA