Model-document

Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare către casierie Dispoziţia de plată/încasare către casierie serveşte ca: – dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor […]

Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie publicat: 2019-01-14T10:39:49+02:00, actualizat: 2019-01-14T11:09:47+02:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) Serveşte ca: – document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, […]

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) publicat: 2019-01-11T07:03:21+02:00, actualizat: 2019-01-13T19:57:42+02:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente

Contractul de comodat Contractul de comodat este contractul prin care o parte (comodant sau proprietar) acordă un bun imobil sau mobil cu titlu gratuit celeilalte părţi (comodatar sau utilizator) în […]

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente publicat: 2019-01-05T07:24:50+02:00, actualizat: 2019-01-13T19:55:13+02:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Contractul de comodat Contractul de comodat se foloseşte pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA. Contractul de comodat este o convenţie […]

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA) publicat: 2019-01-04T07:39:52+02:00, actualizat: 2019-01-13T19:54:05+02:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Decizie internă de numerotare documente

Decizia de numerotare documente Decizia de numerotare documente cu regim intern se emite pentru gestionarea documentelor: facturi, chitanţe, avize de însoţire a mărfii, facturi proforme, note de intrare recepţie şi constatare […]

Model Decizie internă de numerotare documente publicat: 2019-01-03T07:11:04+02:00, actualizat: 2019-01-03T08:31:39+02:00 by Informaţii PFA
1 2