Model-document

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente

Contractul de comodat Contractul de comodat este contractul prin care o parte (comodant sau proprietar) acordă un bun imobil sau mobil cu titlu gratuit celeilalte părţi (comodatar sau utilizator) în […]

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente publicat: 2018-01-04T08:24:50+00:00, actualizat: 2018-01-04T09:25:53+00:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Contractul de comodat Contractul de comodat se foloseşte pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA. Contractul de comodat este o convenţie […]

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA) publicat: 2018-01-03T08:39:52+00:00, actualizat: 2018-01-03T09:42:17+00:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Decizie internă de numerotare documente

Decizia de numerotare documente Decizia de numerotare documente cu regim intern se emite pentru gestionarea documentelor: facturi, chitanţe, avize de însoţire a mărfii, facturi proforme, note de intrare recepţie şi constatare […]

Model Decizie internă de numerotare documente publicat: 2018-01-02T10:11:04+00:00, actualizat: 2018-01-02T11:57:47+00:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Foaie de parcurs

Foaia de parcurs Utilizarea în scopul activității economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea: – deplasări în țară sau în străinătate la clienți/furnizori – deplasări pentru […]

Model Foaie de parcurs publicat: 2017-12-12T15:22:29+00:00, actualizat: 2017-12-12T16:12:15+00:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) Serveşte ca: – document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, […]

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) publicat: 2011-08-25T20:03:21+00:00, actualizat: 2017-11-20T21:33:51+00:00 by Informaţii PFA
1 2