Model-Decizie-internă-de-numerotare-documente

Model Decizie internă de numerotare documente

Decizia de numerotare documente Decizia de numerotare documente cu regim intern se emite pentru gestionarea documentelor: – facturi; – chitanţe; – avize de însoţire a mărfii; – facturi proforme; – […]

Model Decizie internă de numerotare documente publicat: 2023-05-22T15:11:04+03:00, actualizat: 2023-05-22T16:24:13+03:00 by Informaţii PFA
Model_Dispozitie_de_plata_incasare_catre_casierie

Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie

Dispoziţia de plată/încasare către casierie Dispoziţia de plată/încasare către casierie serveşte ca: a) dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor […]

Model Dispoziţie de plată/încasare către casierie publicat: 2023-05-18T09:39:49+03:00, actualizat: 2023-05-18T10:35:02+03:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente

Contractul de comodat Contractul de comodat este contractul prin care o parte (comodant sau proprietar) acordă un bun imobil sau mobil cu titlu gratuit celeilalte părţi (comodatar sau utilizator) în […]

Model Notă de calcul pentru deducerea cheltuielilor curente publicat: 2023-01-05T08:24:50+02:00, actualizat: 2023-01-05T09:35:33+02:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA)

Contractul de comodat Contractul de comodat se foloseşte pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra sediului social sau a unui punct de lucru pentru PFA. Contractul de comodat este o convenţie […]

Model Contract de comodat (sediu/punct de lucru PFA) publicat: 2023-01-03T11:39:52+02:00, actualizat: 2023-01-04T06:56:36+02:00 by Informaţii PFA
Model-document

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare)

Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) Serveşte ca: – document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, […]

Model Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (casare) publicat: 2022-09-21T06:03:21+03:00, actualizat: 2022-09-21T07:57:54+03:00 by Informaţii PFA
1 2