PFA trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarul real?

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 (Extras)

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Articolul 56
(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților…

(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1):
a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali…

PFA trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarul real?

Din alineatul (1^1) reiese că sunt exceptate de la obligația depunerii declarației doar:
regiile autonome
companiile și societățile naționale
societățile deținute integral sau majoritar de stat
persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali
dar nu se specifică expres că sunt exceptate şi Persoanele Fizice Autorizate, lucru derutant adesea pentru PFA.

PFA trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarul real?

Răspunsul reiese din alineatul (1) care precizează că doarPersoanele juridice… depun… o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice…”

Cum PFA nu are personalitate juridică, rezultă că PFA nu trebuie să depună Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice.

Răspunsul este valabil şi pentru Întreprinderea Individuală sau Familială. I.I. și I.F. nu sunt persoane juridice, prin urmare nici I.I. și I.F. nu au obligația depunerii Declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice.


PFA trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarul real? publicat: 2021-09-16T09:36:19+03:00, actualizat: 2021-09-16T11:51:35+03:00 by Informaţii PFA