PFA trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarul real?


I. Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 (Extras)

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Articolul 56
(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților…(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1):
a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali…


II. PFA trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarul real?


Din alineatul (1^1) reiese că sunt exceptate de la obligația depunerii declarației doar:

a) regiile autonome;

b) companiile și societățile naționale;

c) societățile deținute integral sau majoritar de stat;

d) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

Nu se specifică însă expres că sunt exceptate şi Persoanele Fizice Autorizate, lucru derutant adesea pentru PFA.1. Răspuns pentru PFA

Răspunsul reiese din alineatul (1) care precizează că doarPersoanele juridice… depun… o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice…”

Cum PFA nu are personalitate juridică, rezultă că PFA nu trebuie să depună Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice.2. Răspuns pentru II şi IF

Răspunsul este valabil şi pentru Întreprinderea Individuală sau Familială.

I.I. și I.F. nu sunt persoane juridice, prin urmare nici I.I. și I.F. nu au obligația depunerii Declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice.Declarația privind beneficiarii reali

Declarația privind beneficiarii reali


III. Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 (Extras)

(Cum sunt definite II, IF şi PFA – fără personalitate juridică)


Articolul 2
În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:


g) întreprindere individuală – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;h) întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa; ***
h) întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;


i) persoană fizică autorizată – persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă; ***
i) persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;*** Legea nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a modificat punctele h) şi i) în forma de mai sus.

*** Textele tăiate au fost păstrate pentru a se vedea vechea versiune a definiţiilor.PFA trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarul real? publicat: 2023-10-09T08:36:19+03:00, actualizat: 2023-10-09T09:12:41+03:00 by Informaţii PFA