Control ANAF antifraudă – Nu faceţi aceste greşeli!

În mediul de afaceri pot apărea:
greşeli neintenţionate, din nepricepere, de regulă la început de activitate;
greşeli intenţionate, pe parcursul activităţii, în general atunci când afacerea merge prea rău sau – din contră – când afacerea merge prea bine…

În scopul creşterii transparenţei şi a comunicării cu mediul de afaceri, Direcţia Generală de Asistenţă pentru Contribuabili ne-a informat cu privire la neregulile constatate ca urmare a acţiunilor de control ANAF.Aşadar iată câteva sfaturi pentru normalitate şi, de ce nu, să învăţăm din greşelile altora. Să ne reamintim ce trebuie să facem ca să ne fie bine şi ce nu trebuie să facem ca să nu ne fie rău!


1. Nu evidenţiaţi în actele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive


Exemple de nereguli constatate:

a) înregistrarea de achiziţii/livrări fictive succesive de bunuri şi/sau servicii, în care sunt interpuse mai multe societăţi pe diferite paliere, pe baza unor scheme financiare (de cele mai multe ori extrem de complexe) concepute şi puse în aplicare cu scopul de a sustrage sume importante de la plata către bugetul general consolidat al statului şi/sau a crea avantaje fiscale unor contribuabili, fără ca aceste prejudicii să mai poată fi recuperate în integralitatea lor şi fără ca beneficiarii reali ai acestor sume/avantaje să poată fi identificaţi şi să răspundă pentru faptele comise;b) înregistrarea de livrări intracomunitare fictive, scutite de TVA, cu scopul de a justifica ieşirea din gestiune a mărfurilor; în fapt, mărfurile au fost comercializate pe teritoriul naţional fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate/declarate şi fără a se colecta TVA pentru aceste tranzacţii;


c) înregistrarea în mod direct, fără interpunerea altor societăţi, a unor documente care figurau emise de entităţi cu un comportament fiscal inadecvat.


2. Evidenţiaţi în actele contabile toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate


Exemple de nereguli constatate:

a) persoane fizice care au realizat de-a lungul mai multor ani (perioade fiscale) activităţi comerciale, respectiv livrări prin intermediul unor site-uri şi societăţi care prestează servicii de curierat, fără a-şi îndeplini obligaţiile declarative;b) înregistrarea de livrări fictive (facturi emise) către societăţi care nu recunosc achiziţia ori emiterea de bonuri fiscale pentru livrări nereale, aceste operaţiuni fictive fiind efectuate cu scopul de a disimula valoarea reală a bunurilor comercializate; în fapt bunurile au fost comercializate la o valoare mai mare decât cea înscrisă în documente (facturi, bonuri fiscale), către beneficiari a căror identitate a fost disimulată;


c) comercializarea mărfurilor fără întocmirea de documente, în timpul controalelor fiind identificată lipsa din gestiune a unor mărfuri dar şi sume de bani a căror existenţă nu poate fi justificată cu documente şi/sau creditarea societăţii de către persoane (de regulă asociaţi) care nu au surse de venit corespondente;d) emiterea, de către societăţi înregistrate în scopuri de TVA, de facturi în baza cărora alte societăţi (aparent clienţi) îşi deduc TVA, fără ca emitentul să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi/sau de plată.


Control ANAF antifraudă – Nu faceţi aceste greşeli!

Control ANAF antifraudă - Nu faceţi aceste greşeli!


3. Nu faceţi aceste greşeli pentru care se aplică sancţiuni contravenţionale


a) nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale;


b) neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale potrivit reglementărilor legale, respectiv neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate;c) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele introduse/extrase din unităţile de vânzare;


d) nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;


e) încasări/plăţi fragmentate în numerar de la/către beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei;


f) achiziţionarea produselor accizabile de la persoane care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro a băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat fără a deţine atestat de comercializare emis de autoritatea competentă;g) deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false;


h) efectuarea de fapte de comerţ cu autovehicule, obţinându-se venituri din activităţi independente ce sunt supuse impozitului pe venit, fără a se autoriza, înregistra, declara şi plăti obligaţiile fiscale;


i) neînregistrarea/ascunderea veniturilor obţinute din activităţile de comerţ electronic (e-commerce) de către persoane fizice;


j) achiziţionarea, în mod constant/lunar de tichete cadou de către diverse societăţi, în cea mai mare parte în scopul acordării către angajaţii firmelor (partenere/afiliate) de distribuţie a mărfurilor, în funcţie de vânzările realizate de către aceştia;k) declararea de către contribuabili înregistraţi în scopuri de TVA de achiziţii de bunuri si servicii de la parteneri care în perioada fiscală respectivă erau declaraţi inactivi din punct de vedere fiscal. Controalele operative au confirmat faptul că achiziţiile declarate au fost înregistrate în contabilitatea societăţilor, acestea exercităndu-şi în mod nelegal dreptul de deducere a TVA şi a cheltuielilor, după caz;


l) neîndeplinirea de către contribuabili care, potrivit datelor financiare din situaţiile financiare întocmite pentru data de 31.12, au depăşit plafonul special de scutire de TVA, a obligaţiilor legale privind înregistrarea în scopuri de TVA;


m) nedeclararea veniturilor realizate de către persoane fizice care au figurat cu încasări de la entităţi externe care administrează site-uri web de tipul motoarelor de căutare sau reţelelor de socializare.
Control ANAF antifraudă – Nu faceţi aceste greşeli! publicat: 2023-11-15T07:52:10+02:00, actualizat: 2023-11-15T08:35:22+02:00 by Informaţii PFA