Cotele de impozit şi contribuţii sociale pentru PFA în 2018

Persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activități independente datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale.

Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018 cotele de impozit pe venit şi de contribuţii sociale obligatorii s-au modificat.

Cota de impozit pentru PFA în 2018

Codul fiscal >> Impozitul pe venit (Extras)

ART. 64 – Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activități independente;
b) salarii și asimilate salariilor;
c) cedarea folosinței bunurilor;
d) investiții;
e) pensii;
f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;
g) premii;
h) alte surse.

Cota de contribuţie CASS pentru PFA în 2018

Codul fiscal >> Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (Extras)

ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:
a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 671;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiții, definite conform art. 91;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116.

ART. 156 – Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.

Cotele de impozit şi contribuţii sociale pentru PFA în 2018

Cota de contribuţie CAS pentru PFA în 2018

Codul fiscal >> Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (Extras)

ART. 137 – Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuți la art. 136, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activități independente, definite conform art. 67;
c) indemnizații de șomaj;
d) indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

ART. 138 – Cotele de contribuții de asigurări sociale

Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.


Cotele de impozit şi contribuţii sociale pentru PFA în 2018 publicat: 2018-01-15T17:24:37+00:00, actualizat: 2018-01-15T19:25:12+00:00 by Informaţii PFA