Codul fiscal 2018 + Normele metodologice (Update)

Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2018

Ediţie ANAF adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal 
emise până la data de 12 ianuarie 2018.

TITLUL I – Dispoziții generale
TITLUL II – Impozitul pe profit
TITLUL III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

TITLUL IV – Impozitul pe venit
TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii
TITLUL VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Codul fiscal 2018 + Normele metodologice

TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată
TITLUL VIII – Accize și alte taxe speciale
TITLUL IX – Impozite și taxe locale
TITLUL X – Impozitul pe construcții
TITLUL XI – Dispoziții finale

Codul fiscal 2018 + Normele metodologice (Update)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ultima actualizare : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016,
ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 284 din 27 aprilie 2017

precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal
emise până la data de 12 ianuarie 2018.

Codul fiscal 2018 + Normele metodologice


Codul fiscal 2018 + Normele metodologice (Update) publicat: 2018-01-19T07:23:16+00:00, actualizat: 2018-01-19T07:51:23+00:00 by Informaţii PFA